Arbetet fortskrider…och snart är påsken här

 Det börjar kännas som ett steg fram och två bak ….och sen två steg fram och ett bak. Men snart har vi ett resultat! Resultatet av över ett års arbete som började januari 2013 med uppdraget att utreda framtida potential för SLU i Skara. En seg process med många motkrafter på vägen, men en process som ändå gått sakta men säkert framåt och visst finns det många goda medkrafter idag.

Det som händer just nu är att en överenskommelse mellan SLU och VGR som vilar på avsiktsförklaringen ska beslutas hos resp ledning. Det innebär förstås en politisk förankring hos VGR och en förankring hos berörda fakulteter på SLU. Samtidigt ska förslagen stärka de gröna näringarna och de regionala aktörer som finns med i det framtida klusterarbetet.

Utifrån överenskommelsen kommer sedan olika projektgrupper eller skrivargrupper arbeta för att utveckla de olika föreslagna områdena. Om allt går som det ska kommer allt vara klart till den 1 juni och beslut kan tas före sommaren. På så vi kan arbetet vara igång direkt efter sommarledigheterna.

Nu hoppas jag att ni alla får en riktigt skön Påsk så ses vi efter helgen

Glad Påsk!

Margareta