Grattis till BYS!

Nytt år ger nya möjligheter!

Året började bra för SLU Campus i Skara. Biologiska Yrkeshögskolan, BYS fick efter välförtjänt arbete ”storslam” vid utdelningen av ansökta yrkeshögskoleplatser, se information på YH myndighetens hemsida https://myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/377-nya-yrkeshogskoleutbildningar/. Detta kunde inte komma mer lägligt. När våra studenter blir färre ökar BYS och kan utnyttja de resurser som finns på Campus.

En av de beslutade utbildningarna är Djurvårdare 1,5 år som kommer starta i Januari 2015 och som också fanns med som förslag i Skarautredningen. Tack vare BYS gedigna arbete och branschens engagemang under sommaren 2013 kommer det åter utvecklas nya utbildningar på Campus i Skara. Vi gratulerar BYS!

Imorgon har bedömargruppen åter möte och jag håller tummarna för att vi snart kan bocka av fler av förslagen i utredningen. Men i väntan på dessa beslut står ju inte det regionala arbetet direkt stilla och omvärlden stannar ju inte upp för att vänta på SLU:s beslut. Nej aktiviteterna pågår med full kraft och många vill vara delaktiga i framidssatsningen för de gröna näringarna. Det är viktigt för oss att finnas närvarande i så många sammanhang som möjligt och att samtidigt bidra med konstruktiva förslag som gynnar alla. Agroväst är en självklar aktör som givetvis kommer spela en viktig roll som klustermotor även i framtiden.

På agendan står just nu en överenskommelse mellan SLU och regionen där vicerektor Johan Schnürer  är SLU:s samtalspart. Tillsammans med gamla och nya intressenter har vi nu möjligheten att skapa en starkare västsvensk nod som kan bli en god förebild för andra. Ett arbete som också har bäring på den partnerskapsutredning som pågår och som nu börjar komma in i slutfasen.   

I slutet av förra veckan var vi en liten grupp från SLU i Skara och Agroväst som reste till Bryssel för att knyta kontakter och lära mer om Horizon 2020. Det blev en bra start och arbetet fortsätter nu med Grants Office goda stöd.

En annan nyhet är att vi efter ett par års diskussioner med arbetsförmedling och andra aktörer som arbetar med utbildning av nya svenskar nu fått chansen. Sedan länge utbildar många högskolor i den s.k. ”korta vägen” där akademiker från andra länder kan få kompletterande yrkesutbildning för att kunna anpassa sig till den svenska arbetsmarknaden. Utbildningarna är uppdragsutbildning som upphandlas. Vi får nu möjligheten att ansvara för utbildning av nyanlända akademiker inom de gröna näringarna genom samverkan med Högskolan i Skövde och på uppdrag av arbetsförmedlingen. Exakt vad det innebär vet vi inte i dagsläget men det stärker Campus och det stärker SLU i Skara. Ja, detta var ett axplock av vad som är på gång just nu och som berör framtidsfrågorna för SLU i Skara.

Nu hoppas vi på att det goda nya året fortsätter på samma sätt…..

Margareta

PS. Under några veckor från idag är Vanja på semester och om ni vill maila ut något som berör alla i Skara så är ni välkomna att kontakta mig