God Jul!

Snart är den efterlängtade julen här och vi kan blicka tillbaka på året som gått, det år som ingen av oss vill ha tillbaka, ett år som satt alla som arbetar på SLU i Skara på extremt hård prövning. Men det kan ändå vara värdefullt att för en kort stund reflektera över året för att kanske lära sig  något inför framtiden.

Vi gick in med stora förhoppningar att de argument som nu fanns väl dokumenterade skulle vara tillräckliga för att våra utbildningar skulle få stanna och vidareutvecklas här. Men den 20 februari tog SLU:s styrelse det beslut som skulle komma att förändra vår tillvaro resten av året och också bli en historisk vändpunkt för SLU i Skara. Besluten togs för att möta framtidens utmaningar i framtidens SLU och det är viktigt att ta till sig just detta.  För det handlar inte om att det var vare sig dåliga utbildningar, dåligt söktryck eller dålig ekonomi – tvärtom! Logiken i besluten kommer vi därför aldrig att förstå. Men vad vi vet är att det finns en otrolig utvecklingskraft i den Skaramiljö som i god samverkan med näringsliv och samhälle utvecklat bland annat dessa utbildningar …..och den kraften finns kvar och den tar vi vara på! 

Utredningsuppdraget var glädjande att få och förslagen blev väl mottagna i både samhälle och vårt näringsliv….. med spänning väntar vi på SLU:s framtida beslut efter bedömargruppens arbete. Glädjande är också att den löpande verksamheten har pågått precis lika framgångsrikt som tidigare år på SLU i Skara. Jag har sagt det många gånger men det tål att upprepas att det är imponerande insatser utöver det vanliga som gjorts av alla som arbetat på SLU i Skara detta år. Men det är också viktigt att se vad goda samarbetspartners betyder. Det är så många som stöttat oss under detta påfrestande år. Såväl regionala som nationella aktörer, näringsliv, myndigheter, samhälle och privatpersoner. Men också många medarbetare på SLU:s andra huvudorter. Vilken uppslutning och vilket stöd vi fått!  

Nu har vi ett nytt oskrivet år framför oss, det kommer bli ett bättre år, den saken är klar, och vi ska verkligen ta vara på alla möjligheter till utveckling. Kombinerat med ett starkt ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen, starka drivkrafter från  våra goda samarbetspartners och tydligt uttalad support från SLU:s ledning så är mina förväntningar stora på år 2014, men innan dess är det jul.

En riktigt God Jul vill jag önska er alla!

Vi ses med nya friska tag på det nya året,

Margareta