Glad midsommar!

Finns det något vackrare än svensk försommar?!  Blommande beteshagar, en prunkande grönska och fantastisk fågelsång. Men kanske framför allt det öppna landskapet som vittnar om vår djurtäta bygd. Tyvärr blir uppvaknandet ibland tufft och i länsstyrelsens senaste analys som presenterades här på SLU i Skara ser vi hur trenden går mot en alarmerande minskning av animalieproduktionen. Vi blir påminda om den krassa verklighet som kan innebära att vi på sikt förlorar detta så självklara, inte minst i midsommartider. Men låt oss njuta av det vi har och låt oss värna om vårt SLU som behövs mer än någonsin. Mer kunskap, utbildningar, ny temabaserad forskning – det är bara något av det som nu efterfrågas för att stoppa trenden. Självklart vill vi vara med i detta arbete här i Skara.

Jag hoppas att ni alla får en riktigt härlig sommar. Vi lägger nu bakom oss ett år av stora påfrestningar, med stor förtvivlan men också hopp. Vi kan nu se framåt med nya förslag och utvecklingsidéer utifrån den stora potential som finns på SLU i Skara.

Många är frågorna över vad som händer nu och det jag i dagsläget känner till är att utredningen idag, 20 juni, är en informationspunkt på SLU:s styrelses agenda men det föranleder inte någon diskussion förrän på styrelsens möte i september och först på mötet i november tas beslut.

Givetvis arbetar vi vidare med de utvecklingsbara idéer som finns och som är möjliga att arbeta vidare med just nu. Så snart sommaren är över tar vi nya tag tillsammans men tills dess vill jag önska er alla en riktigt härlig, avkopplande och skön sommar!

Glad midsommar och tack för året som gått!

 Margareta

Händelserika dagar

En känslodaddad och stämningsfull examenshögtid fick avsluta förra veckan. Det fanns ingen tveksamhet om SLU-lärarnas populäritet med de dånande applåder ni fick av närmare 400 studenter och anhöriga –  ni ska vara riktigt stolta! Men det är klart att denna högtidsstämning tillsammans med vetskapen om att detta är en av de sista avslutningarna gjorde det svårt för många att hålla tårarna borta. Och med risk för upprepning; det är ni lärare som är fundamentet till att vi har så attraktiva utbildningar här i Skara och vi hoppas och tror att övergången till Ultuna ska kunna ske med er som de goda förebilder ni är! – tack igen för ert stora engagemang! 

Åter kunde Skaraborna se tåget av studenter genom staden, med fanor och trumvrirvlar i vackra försommarfina Skara. Det blev också en härlig ”avkoppling” från det nu intensiva arbetet med utredningen som i helgen gick in i slutfasen.

Igår strax efter kl. 11, en timme senare än planerat, efter 4 månaders arbete, gick den iväg, förslaget till hur vi ska kunna ställa om SLU i Skara mot nya mål. Allt för att stämma överens med näringens och samhällets framtida behov, men framför allt med förslag som skulle kunna bli långsiktig hållbara i framtidens SLU. För vi vill vara en del av denna framtid. Men för att skapa en stark miljö även fortsättningsvis, så måste vi också ”kroka arm” med andra aktörer och det är därför det finns ytterligare förslag där andra än vi bär ett huvudansvar. Men grunden i omställningen, vill vi ska vara, ett forstatt starkt SLU i Västra Götaland.

Då krävs både forskning, utbildning och samproduktion på SLU Campus. Förslaget bygger därför bl.a. på en ny forskningsmiljö med professur inom företagsekonomi. Detta kopplat till den produktiosnnära miljö som finns i Västra Götaland. Med denna som bas kan vi stärka tvärvetenskaplig efterfrågad temaforskning och utnyttja redan befinintliga forskningsområden och dessutom knyta samman olika delar av SLU.

Vi vill förstås fortsätta att bygga på den kompetens som finns i Skara och det stora engagemang som finns inom många områden, inte minst inom pedagogik. Arbetsgivare inom lantrbrukets organisationer och regionala myndigheter säger med en röst att vi vill att de vi anställer har mer på fötterna när det gäller att förstå praktikens förutsättningar.

Detta vill vi hjälpa till med. Vi vill vara med och skapa kurser i slutet av SLU.s yrkesinriktade program med början i agronom och veterinärutbildningarna för att vara en brygga för studenterna ut i arbetslivet och där företagen medverkar till fortsatt traineeutbildning. Men det är så mycket mer vill vill i Skara och allt finns att läsa i utredningen   http://www.slu.se/sv/om-slu/orter/skara/

Det är nu min förhoppning att alla på SLU Campus i Skara ska kunna känna framtidstro inför den stundande sommaren!

Margareta