I sista minuten…..

SLU:s styrelse har haft sitt sista möte för året. Det inleddes med en uppskattad presentation av NJ-fakulteten av dekan Barbara Ekbom och prodekan Pär Forslund. Med detta har alla fyra fakulteterna presenterat sig för den nya styrelsen. Det innebär att styrelsen har fått en bättre bild av den bredd och spets som SLU härbärgerar från norr till söder.

Intresset för SLU:s framtid och strategiska frågor är stort i styrelsen och jag ser fram emot många intressanta diskussioner under nästa år. Vid detta sista möte avtackades hela styrelsen för året som gått och särskilt prorektor Torbjörn von Schantz. Han lämnar ju SLU vid årsskiftet för att den 1 januari sätta på sig hatten som Lunds rektor (läs hans slutblogg här). En stor eloge till Torbjörn för ett gott samarbete och med hopp om fortsatt goda relationer mellan SLU och LU. Samtidigt avtackades också doktorandrepresentanten Maria Tunberg som med engagemang och kloka synpunkter fullgjort sin period som ledamot.

Glädjande trendbrott

Jag vill gärna kommentera den glädjande nyheten att SSF delat ut 225 miljoner kronor – varav nära 85 miljoner till SLU – för forskning om biologiska produktionssystem.  Det har länge varit mycket svårt – i princip omöjligt – att få forskningsmedel till projekt som använder metoder där genmodifiering ingår som metod.  Det gäller både för EU och för våra svenska statliga forskningsråd. Därför är det ett stort och viktigt steg framåt när forskningsfinansiärer som Mistra och SSF efter sedvanlig granskning av kvalitet och relevans beviljar medel till frontforskning som denna inom växtvetenskaperna. SLU har starka forskargrupper inom växtvetenskap. Med dessa medel kan utvecklingen av kunskap och förståelse för biologiska processer och samband fortsatt bidra till ett hållbart nyttjande av våra biologiska naturresurser.

Samverkan kring vattenmiljö

Glädjande är också den överenskommelse om samverkan mellan SLU och Havs- och vattenmyndigheten som undertecknades i veckan. Den handlar om samverkan kring kunskapsförsörjning till stöd för akvatisk resursförvaltning och åtgärdsinriktat miljöarbete. Den rör främst arbetet vid SLU:s institution för akvatiska resurser och handlar bland annat om datainsamling, vetenskaplig rådgivning till fisk-, havs- och vattenförvaltning, samt utveckling och kvalitetssäkring. Våra åtaganden inom miljöanalysen har konstant utmärkts av kortsiktig  och osäker finansiering och därför är det glädjande att överenskommelsen ger stabilitet och långsiktighet i vårt fortsatta arbete med att utveckla kunskap för nationellt miljöarbete och internationella åtaganden.

Med dessa positiva signaler avslutar jag sista bloggen för 2014. Nu börjar så smått andra frågor ta över så här några få dagar före dopparedan. Inte minst griper julklappsångesten sakta tag….tur att det finns böcker!

God Jul och Gott Nytt År!

Lisa Sennerby Forsse

av Rektor Lisa Sennerby Forsse

SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *