Lärarnas roll för utbildningskvalitet

I dagarna har UKÄ skickat ut ett pressmeddelande om studenters prestationsgrad, dvs kvoten mellan presterade och registrerade högskolepoäng för studenter på olika utbildningar. SLU ligger i topp bland lärosätena som vanligt, både för yrkesutbildningsprogram, generella program och fristående kurser. Det är bra; prestationsgraden är ett av många mått på utbildningskvalitet. Jag är övertygad om att de goda resultaten beror på kunniga, engagerade lärare i kombination med motiverade, studievana och skarpa studenter. Den höga prestationsgraden beror inte på att kraven är lågt satta för godkänt, det kan vi vara ganska säkra på från resultaten av kursvärderingar och utvärderingar av SLU:s examina. Vi vet också att arbetet med examination tar väldigt mycket av lärarnas tid och av de alltför knappa resurserna inom grundutbildning. Det finns mycket att göra för att effektivisera examinationen utan att tappa dess roll för inlärning, vilket vi har goda exempel på inom olika utbildningar på SLU. Tid för erfarenhetsutbyte och fortbildning för lärare lönar sig i längden!

På SLU finns det ett antal lärare som har utvecklat sin pedagogiska skicklighet långt utöver det som kan förväntas. För att belöna dem och stimulera andra med ett stort intresse för högskolepedagogik inför nu SLU titeln ”Excellent lärare”. Titeln innebär ett erkännande och ett lönelyft, men också en förväntan på att innehavaren bidrar med sin kompetens i universitetets kvalitetsarbete. Jag hoppas att vi får ett antal kvalificerade sökande redan i första ansökningsomgången som utlyses nästa vecka. Information kommer på mail och medarbetarweb!

Lena Andersson-Eklund

Vicerektor för utbildning

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *