Samverkan

Är du intresserad av vad SLU gör inom ditt område?

På våra webbsidor om samverkan och innovation kan du som är yrkesverksam eller bara allmänt intresserad orientera dig om forskning och miljöanalys inom ditt intresseområde. Du kan också följa nyheterna och hitta ämneskunniga att fråga!