Värdegrund, profil och Max IV på prefektmöte

För en tid sedan samlades 60-talet prefekter och universitetsledning till höstens ledarmöte. En avstamp inför det fortsatta arbetet, och en summering av vad som redan skett.

Göran Sandberg från Wallenbergstiftelsen inledde med några tankar kring sektorsrollen. Han menar att SLU har en priviligierad ställning med ett ”eget” departement, och en tydlig profil. Slå vakt om det, var hans uppmaning. Vidare lyfte han utbildning som den viktigaste uppgiften för ett universitet. Så har inte statsmakterna tänkt under de senare åren. Man har tvärtom dragit ner på antalet utbildningsplatser (vår egen nedskärning på 30 miljoner i gott minne) och lyft forskningen. Dags att tänka om för regering och universitet – satsa på utbildning av hög kvalitet! Det var Görans rekommendation. Men förstås – som representant för Wallenbergstiftelsen – måste även forskningens kvalitet poängteras. Endast de mest excellenta ansökningarna och forskarna kan räkna med bidrag, och vi har alldeles för låg andel ansökningar till KAW.  Göran avslutade med ett ”bättre kan ni”!

En uppmaning värd att ta på allvar.

Hur många vet att SLU är den tredje största användaren av Max IV lab i Lund? Vår egen nestor inom området, professor Ingmar Persson tillsammans med en kollega från UU gav stimulerande exempel på användningsområden och bidrog med detta till fortsatt livliga diskussioner vid kvällens middagsbord.

En värdegrund ska vara ett konkret och bra verktyg för chefer och medarbetare. Konsulten Clas Trollestad ledde oss genom tankegångar och grupparbeten för att exemplifiera hur vår relativt nya värdegrund kan komma till nytta i vardagen på jobbet. Tanken bakom är ju att den ska vara till hjälp och stöd när vi står inför situationer och val som kanske inte är självklara.

Lisa Sennerby Forsse

Rektor

av Rektor Lisa Sennerby Forsse

SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *