SLU på Manhattan (och Cornell)

Som universitet behöver SLU synas och kunna verka i många olika typer av miljöer.

Förra veckan deltog jag vid den årliga ”Green Summit” som anordnas på Manhattan av Svensk Amerikanska Handelskammaren, New York. I år var temat var ”From Farm to Fork – The Future of the Food Industry”.

Syftet är att låta representanter för företag, media, organisationer och universitet mötas i en fördjupad diskussion om viktiga hållbarhetsfrågor.  Det blev en mycket intressant dag som spände över de stora miljöutmaningarna med Johan Rockström (Stockholm Resilience Center), de globala nutritionsfrågorna med Jeffrey Sachs (Colombia University), över livsmedelsentreprenörernas framtid och ända fram till stjärn-restaurangernas inflytande över vår vardagsmat (Marcus Samuelsson och Stefano Catenacci). Själv deltog jag i en panel om oönskade saker i vår mat, t ex patogener, toxiner, kemikalier och sådant som beror på rent fusk med etikettering. Det senare är nu en jättefråga i den globala handeln, tydligt visat med hästköttslasagnen.

Frågor kring det globala jordbrukets utmaning i att producera tillräckligt med säker och näringsrik mat finns nu högt på agendan hos ledningar för storbanker och verkstads-industri, såväl som hos innerstadshipsters i medievärlden. Mötet fick en extra dimension att man bjudit in ett 20-tal engagerade och debattglada studenter och doktorander från Colombia University, New York University och från vår partner Cornell University.

Jag tillbringade början av veckan vid just Cornell för att fördjupa kontakterna mellan vår samverkansorganisation och deras motsvarande co-operative extension. Ett annat syfte var möta Cornell-ledningen för att diskutera utvecklingen inom the ”Global Challenges University Alliance”. I mitten av nästa vecka reser jag i samma syfte till universiteten i Bangkok, Jakarta och Brisbane. I Jakarta kommer jag också att besöka det nya Indonesian International Institute for Life Sciences (i3L).  Dess svenske VD har bett SLU och KI att bli särskilda samarbetspartners och Institutionen för livsmedelsvetenskap bidrar redan till utveckling av kandidatprogram vid i3L (med indonesisk finansiering). Det finns ett stort antal andra möjligheter för SLU i den miljön.  Reserapport följer i nästa inlägg…

Johan Schnürer
Vicerektor med ansvar för samverkan

 

 

 

 

 

Publicerat den
Kategoriserat som Samverkan

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *