Omtag i utbildningen

Det finns nya förutsättningar för flexibelt lärande med distansmoment som ger bättre möjligheter än tidigare för intern (och extern) samverkan. Det måste vi utnyttja inom SLU:s småskaliga och spridda utbildning! 

Studenterna vill kunna forma sin egen utbildning med möjligheter till specialisering, mobilitet och yrkeskontakt – det måste vi bejaka!

Kunskaper om de biologiska naturresurserna kommer att ha allt större betydelse för mänsklighetens hälsa och levnadsvillkor – vi måste börja planera SLU:s utbildning för det!

Det är därför det är dags att göra ett omtag i utbildningen nu. Vi har försökt sätta ramarna för detta med de riktlinjer som rektor beslutade i måndags. Jag tror att de kan fungera som en bra grund för ett arbete med modernisering, samordning och förenkling inom utbildningsutbudet. 

 

Lena Andersson-Eklund

Vicerektor med ansvar för utbildningen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *