Rapport från projektets fältförsök

Årets fältsäsong är över, och vår doktorand Tove Ortman berättar mer om hur projektets fältförsök med vårvete har gått i år!

Moderna till vänster och en äldre sort till höger. Foto Tove Ortman


I försöket testar vi sju sorter: tre moderna, två lantveten och två evolutionära sorter. Syftet är att jämföra moderna sorter med kulturspannmål i olika miljöer och skötsel, bland annat för att undersöka effekten av gödsling på äldre kontra moderna sorter. I projektet finns försök utlagda på två platser i närheten av Ultuna i Uppland, vid Krusenbergs herrgård och på Ekhaga försöksgård. De båda platserna ser väldigt olika ut när det kommer till jordmån och ogräsflora, och det ger oss möjlighet att testa hur kulturspannmålen reagerar på olika förutsättningar. Utöver detta så undersöker vi även hur sorterna reagerar på gödsling. Vi gödslar hälften av försöket – enligt en split-plot modell så att det ska bli representativt – med rötrest godkänd för ekologisk odling. Andra hälften gödslas inte.

Framförallt försöket i den bördiga jorden på Ekhaga såg väldigt fint ut. Ogräset bestod huvudsakligen av vitklöver, och det såg så snyggt ut att besökare i försöket trodde att den var insådd som mellangröda. På Krusenberg, med lite sämre jord, hade vi en del problem med tistlar och ettåriga ogräs som baldersbrå och blåklint. Här kunde vi med blotta ögat se vilken fördel de högre kultursorterna hade i konkurrensen mot ettåriga ogräs.

Vi har samlat in data från hela växtsäsongen, från en första planträkning i början av juni och mätningar av bladyta med hjälp av en Leaf Area index mätare, till insamling vid två tillfällen av ogräs och gröda innan skörd. Min forskningsassistent Klara-Li Yngve och jag jobbade på hela sommaren med att samla in alla data som behövdes, och vi fick förstärkning under de mest intensiva perioderna av duktiga fältassistenter. Som mest var vi sju personer som klippte i fält, sorterade inne på labbet, räknade alla ax och vägde upp exakt hur mycket ogräs, strå och ax som växt i våra försöksrutor. Det krävdes mycket kaffe, frukt och gofika kan jag lova! Nu är allt sammanställt och ska analyseras vidare under vintern.. Nästa sommar blir det en till fältsäsong med samma försöksupplägg., och vi hoppas på lika fina försök då – men vi fältteamet tycker allt att det är skönt att vi har en vinter att vila upp oss på innan!

Tove Ortman

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *