Fuktinnehåll påverkar växthusgasutsläpp från termofil matavfallskompostering

Effekterna av fukt på termofil komposteringsprocess undersöks i den senaste artikeln som publicerades i Journal of Cleaner Production: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118165

Det är känt att alltför våta aktiva komposter kan orsaka överdrivet utsläpp av metan (CH4), men det finns ingen enighet om hur snabbt utsläppen förändras med förändring i kompostens fukthalt.

Vi fann att ökningen av fukthalten i komposten orsakade en betydande exponentiell ökning av CH4 utsläpp. Kompostkörning vid fukthalt nära 70% släppte nästan ut 1000 gånger mer CH4 jämfört med kompostkörning vid cirka 40% fukthalt. För kväveoxid (N2O) fann vi det motsatta, men en svagare effekt: minskning av fukt orsakade en linjär minskning av N2O-utsläpp. När vi tittade på dessa utsläpp ur deras växthuseffektperspektiv, även om N2O har en mycket högre global uppvärmningspotential (cirka 300 gånger större än CO2) så var den starka ökningen av CH4 utsläpp i samband med hög fukthalt i komposten fortfarande mer relevant att uppmärksamma (se tabell nedan). I artikeln diskuteras också några mekanismer som orsakar den observerade dynamiken samt strategier för att möjligen minska dessa med lämplig fuktreglering.

Compost reactor runCH4 emissionsN2O emissionsTotal
g CO2-eq. kg−1 feedstock (WW)
Run 1, Dry, MC 25–40%0.334.95.2
Run 2, Dry, MC 25–40%0.483.94.4
Run 3, MC 40–50%4.93.28.1
Run 4, MC 40–50%2.02.64.6
Run 5, Wet, MC 50–60%291.130
Run 6, Wet, MC 60–70%2274.4231

Kontakt: Evgheni Ermolaev

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *