Category Archives: Svenska

The FAT larva – a future feed for animals?

I slutet av maj arrangerade SLU, för andra året i rad, sitt evenemang “Thesis Day”. Detta var en möjlighet för universitetets studenter att presentera sina kandidat- och masters-arbeten i form av vetenskapliga affischer. Sex studenter valdes även ut för att ge muntliga presentationer av sina projekt. En av dessa studenter var Nils Ewald. Som ni kanske kommer ihåg blev Nils tidigare i vår klar med sin masteruppsats som handlade om fettsyrorna i den amerikanska vapenflugans larver (black soldier fly larvae).

Continue reading The FAT larva – a future feed for animals?

1-2 ton matavfall behandlat i Eskilstuna

Under de senaste 2 åren har kretsloppsgruppen samarbetat med avfallsanläggningen i Eskilstuna för att behandla matavfall med hjälp av den amerikanska vapenflugans larver. Med denna teknik som har utvecklats inom gruppen under de senaste 10 åren försöker vi uppnå att återvinna näringsämnena i organiska avfallsflöden och återinföra dem in i näringskedjan genom att producera foder för boskap. Genom detta samarbete har en pilotanläggning satts upp med målet att behandla 1 ton matavfall per dag. Efter att med framgång ha uppnått en stabil produktion av 1 miljon minilarver per dag i flugkolonin på SLU så var nästa steg att behandla 1 ton matavfall med larverna på pilotanläggningen. Utöver att vi lyckades med att behandla 1 ton matavfall per dag så lyckades vi nyligen att fördubbla mängden behandlat matavfall till 2 ton per dag. Just nu är vi tillbaka i labbet för att analysera resultaten.

Continue reading 1-2 ton matavfall behandlat i Eskilstuna

Spel för resursåtervinning testat i Uganda

Den 25 april höll SPANS-teamet en workshop om ”serious gaming” vid Makerere University, Uganda. Vi presenterade det spelet som vi har utvecklat inom SPANS-projektet – SanitetsPlanering för Alternativa NäringsåtervinningsSystem (se Blogg post 201-12-05). Målet med workshopen var att presentera ett ”serious game” för ökad förståelse för resursåtervinning från sanitetssystem. Serious games är ett verktyg för att öka engagemang och planering för att informera VA-beslutsfattande processer. Deltagarna fick bakgrundsinformation om serious games och spelade sedan en prototyp av spelet. Workshop deltagare inkluderade representanter från ministeriet för miljö och vatten, National Water and Sewerage Corporation, Kampala Capital City Authorities, lokala konsulter och personal från lokala universitet. Reflektioner och diskussioner efter spelande har gett feedback för vidareutveckling av spelet. Spelet var väl mottaget och flera deltagare bjöd oss tillbaka för att testa det färdiga spelet inom riktiga planeringsprocessen.

Continue reading Spel för resursåtervinning testat i Uganda

Jordbruksfältförsök på dehydrerad urin – “Granurin”

Under perioden december 2018 till februari 2019 har vi installerat och använt 8 stycken prototyper av urinuttorkningsanordningar i familjestorlek, i Uppsala. I slutet av processen lyckades vi producera 40 kg torrt gödselmedel (vilket våra kollegor i Frankrike kallar för ”granurin”) med ett kväveinnehåll på 10 %. Vi lyckades sålunda torka nästan 500 liter urin, vilket är vad en genomsnittlig person urinerar på ett år. Detta gödselmedel appliceras nu och testas som en del av AGROCAPI-projektet, där syftet är att “studera den agronomiska valoriseringen av produkter som härrör från urinkällans separation”. Försöken utförs i Frankrike av Tristan Martin och kollegor vid det nationella institutet för jordbruksforskning (INRA).

Cllick to read more about the AGROCAPI project

Kretsloppsteknik vid Uppsala stadsbibliotek för att diskutera kring vårt nuvarande vattenburna sanitetssystem

Nästa veckan kommer Annika och Cecilia från Kretsloppsteknik till Uppsala stadsbibliotek för att diskutera kring varför vårt nuvarande vattenburna sanitetssystem inte är så bra som många kanske tror och presentera vad vi tror kommer vara framtidens sanitetslösningar, som på ett bättre och mer effektivt sätt tillvaratar och hanterar resurserna i vårt avlopp.

Kretsloppsteknik närvarade vid Människans Natur som arrangeras av Axfoundation

Årets evenemang hade temat under ytan, och tog upp ett brett spektrum av intressanta ämnen, från djuphavsforskning till psykologin kring hur vi ser på och hanterar klimathotet. Vårt inspel syntes på menyn, då Axfoundation bjöd på sin vision av framtidens mat. Det bjöds på kålrot och pumpa, gödslad med frass (insektskompost) från våra fluglarver som utfodrats med livsmedelsavfall och till det serverades det både kyckling och regnbågslax som har fått insekter som sin huvudsakliga proteinkälla. Larverna som användes var uppfödda på återtaget bröd och grönsaksavfall från Sorunda grönskshallar.

Continue reading Kretsloppsteknik närvarade vid Människans Natur som arrangeras av Axfoundation

Forskning kring urintorkning i finsk media

I samband med MORTTI-projektet testas vår grupps urintorkningsteknologi i fält vid Björneborgs Brigads militärträningsbas i Finland. Tidigare under veckan deltog våra gruppmedlemmar Caroline Karlsson och Prithvi Simha tillsammans med MORTTIs partners i ett organiserat mediaevent med flera lokala och nationella mediakanaler. Klicka på länkarna nedan för att ta del av vad media tyckte om besöket och vårt toalettsystem.

YLE: På TV The soldier’s piss improves the world – dry urine is a good fertilizer & i tryck: https://yle.fi/uutiset/3-10730337

Maaseudun Tulevaisuus: The Defense Forces are trying to recover urine as fertilizer – In the Pori Brigade exercise area there is a Biomaja field toilet

Helsingin Sanomat: In Säkylä, the nutrients of the urine are preserved, with the aim of making urine fertilizer

Satakunnan Kansa: Converting soldiers’ urine into dry fertilizer powder – a Swedish invention that can come into play at festivals in the future

Verkkouutiset: The recycling of the officers’ urine is being tested

Länsi-Suomi: Army is testing a pilot toilet in Säkylä

KontaktPrithvi Simha

Från soldaturin till torr gödsel: Björneborgs Brigad, finska försvarsmakten

Den 8 april arrangerade MORTTI-projektets partners en mediadag för att uppmärksamma vårt projekt i Finland som har varit igång sedan första veckan av mars. Pilotprojektet, som pågår i tre månader, stabiliserar och torkar urin från soldater och skapar samtidigt under säkra förhållanden en torr gödsel i pulverform. Projektet testar urintorkningsteknologin utvecklad av vår forskargrupp i fält. Caroline Karlsson och Prithvi Simha representerade Kretsloppsteknik på mediadagen. 

Continue reading Från soldaturin till torr gödsel: Björneborgs Brigad, finska försvarsmakten

Besök från våra kära grannar

Den 12 mars fick vi besök av våra norska kollegor från Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). På besöket kom Trond Mæhlum, Bente Føreid, Thorsten Heidorn och Anders Enoksen. Från vår grupp deltog Björn Vinnerås, Jennifer McConville och Cecilia Lalander. Vi presenterade om våra pågående projekt inom säker återföring av växtnäring. Björn presenterade om urintorkningen, Cecilia om fluglarvskompostering, medan Jennifer presenterade om sitt arbete om den svenska avloppssektorns beredskap för en övergång till nya tekniker. Vi uppdaterades på ett av NIBIO:s pågående projekt om hållbar och cirkulära urbana odlingssystem som är ett samarbetsprojekt mellan intressenter i Europa och Kina (Sino-European innovative green and smart cities). Det gladde oss att få veta att delegationen från Norge kommit till oss för inspiration av möjliga tekniska lösningar. Vi hoppas att vi i framtiden ska samarbeta inom några av dessa spännande tekniker.

Kontakt: Cecilia Lalander

Sverige till Finland – urintorkningspiloten på resa!

Den 25 mars gav sig tre av gruppens medlemmar, Prithvi Simha, Giulio Zorzetto, och Caroline Karlsson av till Finland med en släpvagn fullastad med komponenter som bildar ett urintorkningssystem. De tog nattfärjan och nådde destinationen nästa dag, då de fortsatte resan till Tammerfors. På plats i Tammerfors ska de nu med hjälp av den finska parten av projektet installera komponenterna i en portabel toalett. Urintorkningssystemet beräknas vara igång första veckan i mars.

Continue reading Sverige till Finland – urintorkningspiloten på resa!