Workshop med vinnaren av Hack for Sweden award 2017

Den 19:e juni 2017 ordnade Skogsdatalabbet och Artdatabanken en gemensam workshop/webbinarium med utgångspunkt från  det vinnande bidraget av Hack for Sweden Award 2017, Projekt Skog. Johan Marand som stod bakom bidraget använde sig bland annat av heltäckande information om skogens ålder från SLU Skogskarta.

Ett syfte med workshopen var att höra mer om Johans planer kring vidareutveckling av den prototyp som han tog fram under tävlingen. Ett annat syfte var att visa på andra  skogliga data och analysansatser som kan ge ny information av värde för skoglig naturvärdesinventering.

I workshopen deltog Skogsstyrelsen, forskare från skogsfakulteten vid SLU samt representanter för två olika konsultföretag som arbetar med skogliga naturvårdsfrågor, Greensway och Ekologigruppen.

En oredigerad inspelning av workshopen går att se i efterhand.

Nedan en lista på ungefärliga tider för presentationer.

Inledning A-L Axelsson, Skogsdatalabbet, SLU 32.08-35.30

Johan Marand, vinnare av Hack for Sweden Award 2017. 37.50-1.13.57

Holger Dettki, Artdatabanken   1.13.57 -1.26.10

Mats Nilsson, SLU skoglig fjärranalys 1.26.54 -1.57.18

Eva Lindberg, SLU skoglig fjärranalys  2.28.28 – 2.58.40

Alejandro Ruete/Olof  Widenfalk Greensway 2.58.48 – 3.28.30

Avslutande diskussion 3.28.30 – 3.49.40

 

 

 

Flygning med drönare för LumberScan

En kall och blåsig vårvinterdag 2017 hjälpte Skogsdatalabbet LumberScan med drönarfotografering av ett virkesupplag i Västerbotten. Flygningen och datainsamlingen genomfördes av Jonas Bolin med hjälp av en del av den utrustning (drönare och sensorer) som finns tillgänglig via Ljungbergslaboratoriet.

Uppstartföretaget LumberScan bygger på SLU-alumnen Kalle Forsmans idé om att drönare som fotograferar virkeshögar kan göra lagerinventering hos sågverk mer effektiv. Idag sker lagerinventeringen till stor del manuellt, men det är en arbetsmetod som är bristfällig och som ger osäkra resultat.

Lumberscans lösning går ut på att med hjälp av drönare fotografera virkesupplaget efter en förutbestämd rutt. Utifrån digitala bilder kan sedan 3D-modeller skapas vilka används för att beräkna volymen av hela virkesvältan.

LumberScan var ett av 12 team som var nominerade till Venture Cups regionfinal nord våren 2017.

 

Leverans av referensdata till Katam AB

Företaget Katam AB utvecklar en digital lösning som mäter skogsbestånd med Smartphone. Företaget har via Skogsdatalabbet fått tillgång till data från marklaserscannade ytor från testområdet Remningstorp som har samlats in inom ramen för forskningsprojekt vid fjärranalysavdelningen vid SLU i Umeå.

SLU:s noggranna mätningar används som referensdata för utveckling av de algoritmer som igår i Katams produkt. Nedan ses exempel på resultat från tidiga tester där TLS-data från SLU jämfördes med Katam AB:s egna data från Remningstorp.

Katam AB är ett av företagen som är antagna till Forest Business Accelerator, som är ett samarbete mellan SCA, IBM och BizMaker för utveckling av startups med skogliga affärsidéer.

 

 

 

En ny blogg om skogliga data, verktyg och beslutsunderlag

Skogsdatabloggen fokuserar på skogliga data, verktyg och beslutsunderlag och hur dessa nyttjas och kan nyttjas av olika typer av användare inom den skogliga sektorn i vid mening. Till en början kommer inläggen att fokusera på den data och de verksamheter som ingår i Skogsdatalabbet eller i SLU:s skogliga miljöanalys. På sikt finns det dock planer på att bredda bloggandet genom att ta in gästskribenter, t ex från myndigheter, organisationer, företag eller andra universitet.

Skogsdatabloggen vänder sig främst till den som yrkesmässigt använder sig av skoglig information, men vi hoppas att även den som intresserar sig för skogliga frågor på sin fritid kan hitta något av värde i våra inlägg.

Ansvarig för Skogsdatabloggen är Anna-Lena Axelsson som är projektledare för Skogsdatalabbet och koordinator för Program Skog, som är ett av tio program inom SLU:s miljöanalys. Förutom inlägg från Anna-Lena kommer det att dyka upp inlägg från personer som arbetar inom de olika verksamheter och projekt som ingår i SLU:s skogliga miljöanalys.

Vill du veta mer eller bidra till innehållet i bloggen?

Kontakta Anna-Lena Axelsson

 

 

 

Invigning av Skogsdatalabbet den 19 oktober 2017

Den 19 oktober går startskottet för en ny verksamhet, Skogsdatalabbet som då inviger nya lokaler och utrustning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. 

Skogsdatalabbet erbjuder data, verktyg och expertis för att påskynda datadriven innovation bland företag och myndigheter inom skogssektorn i vid mening. Det kan handla om att utforska möjligheter att sambearbeta ny information med befintliga data eller att få stöd att anpassa befintliga verktyg och produkter för nya ändamål. Labbet genomför olika evenemang och mindre demonstrationsprojekt för att inspirera till ökad användning av skoglig information. Verksamheten riktas särskilt till nya användare så att data kommer till nytta i form av nya tjänster och produkter eller bättre beslut kring skogens hållbara brukande.

Invigningsdagen inleds med presentation av Skogsdatalabbets verksamhet, utrustning och resurser. Det går att följa förmiddagspasset via webben eller se det senare. Under lunchen blir det mingel i utställningen, där alla deltagare är välkomna att bidra.På eftermiddagen är det öppet labb med ett antal bemannade stationer, där det bland annat finns möjlighet att besöka skogen i VR, modellera utvecklingen i en naturskog med Heurekasystemet eller utforska statistik från Riksskogstaxeringen. Den som inte har möjlighet att delta på plats under dagen kan skriva in önskemål i anmälningsformuläret så återkommer vi vid ett senare tillfälle.

Här är detaljerat program och länk till anmälan till invigningen:

www.slu.se/skogsdatalabb/invigning.

Vi behöver din anmälan till invigningsdagen senast den 13 oktober. Det går dock att anmäla sig senare om du endast vill delta i förmiddagspasset som sänds via webben.

Läs mer om Skogsdatalabbet: http://www.slu.se/skogsdatalabb/