Besök i Skogsdatalabbet blev underlag till rapport

Naturskyddsföreningen har publicerat en ny rapport om skog med mycket referenser till Riksskogstaxeringens statistik om skogens ålder. En del av underlaget togs fram av Jon Andersson som tillbringade några halvdagar i Skogsdatalabbet 
under vintern 2018 . Via labbets datorer fick Jon tillgång till Riksskogstaxeringens interna analyssystem ”Kuben”, som är kopplat till det publika analysverktyget Taxwebb.

https://www.facebook.com/SkogsdatalabbetSLU/videos/408305469586990/
Jon Andersson från Naturskyddsföreningen (till höger) vid en av Skogsdatalabbets datorer vid SLU i Umeå där externa besökare kan arbeta med bland annat aggregerad statistik från Riksskogstaxeringen. Neil Cory, analytiker vid Riksskogstaxeringen (till vänster), visar hur det interna analysverktyget ”Kuben” fungerar. 

Med hjälp av funktioner i ”Kuben” och lite stöd från en av Riksskogstaxeringens analytiker tog Jon på egen hand fram skräddarsydd statistik kring förändring av skogens ålder i olika naturgeografiska regioner. I det externa analyssystemet redovisas endast uppgifter för län, vilket är det som är mest efterfrågat av de som använder Riksskogstaxeringens statistik. I det interna analyssystemet finns mer information och fler analysmöjligheter än i det externa analysverktyget.

En av figurerna i Naturskyddsföreningens rapport som baseras på Jons sammanställningar av statistik från Riksskogstaxeringen. Källa: Från mångfald till enfald– en vitbok över den svenska modellen för skogsbruk. Rapport. Naturskyddsföreningen 2019.

Vill du också arbeta i Skogsdatalabbet och ta del av Riksskogstaxeringens data, statistik eller kompetens kring insamling och analys av skogliga data? Kontakta någon av oss på Skogsdatalabbet eller Riksskogstaxeringen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *