Analysstöd för kartläggning av habitatnätverk för barrskogsfåglar

Idag kom en rapport som naturmiljökonsulten Calluna har gjort på uppdrag av Umeå kommun. Rapporten behandlar tillgång till  lämpliga skogsfågelhabitat i Umeå tätort  och baseras bland annat  på två olika dataset som har tagits fram vid SLU i Umeå, biotopdatabasen för Umeå kommun och rasterbaserade skattningar från Skogliga grunddata som finns tillgängligt via Skogsstyrelsens hemsida.

Läs rapporten i sin helhet.

Hampus Holmström, som är verksam som analytiker inom Skogsdatalabbet, bidrog med analysstöd kring hur öppna data om skogens volym och höjd från skogliga grunddata kan bearbetas och nyttjas som proxy för flerskiktad skog i brist på annan information om skogens flerskiktning.

Mer information om Umeå kommuns biotopdatabas

Skogliga grunddata

För mer information om projektet kontakta naturvårdare Marlene Olsson Cipi på Umeå kommun 

 

 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *