Analysstöd för kartläggning av habitatnätverk för barrskogsfåglar

Publicerat den

Idag kom en rapport som naturmiljökonsulten Calluna har gjort på uppdrag av Umeå kommun. Rapporten behandlar tillgång till  lämpliga skogsfågelhabitat i Umeå tätort  och baseras bland annat  på två olika dataset som har tagits fram vid SLU i Umeå, biotopdatabasen för Umeå kommun och rasterbaserade skattningar från Skogliga grunddata som finns tillgängligt via Skogsstyrelsens hemsida.… Fortsätt läsa Analysstöd för kartläggning av habitatnätverk för barrskogsfåglar