Besök i Skogsdatalabbet blev underlag till rapport

Naturskyddsföreningen har publicerat en ny rapport om skog med mycket referenser till Riksskogstaxeringens statistik om skogens ålder. En del av underlaget togs fram av Jon Andersson som tillbringade några halvdagar i Skogsdatalabbet 
under vintern 2018 . Via labbets datorer fick Jon tillgång till Riksskogstaxeringens interna analyssystem ”Kuben”, som är kopplat till det publika analysverktyget Taxwebb.

Neil Cory demonstrerar Riksskogstaxeringens interna analysverk…

Idag har vi haft besök av Jon Andersson från Naturskyddsföreningen. Här får han en introduktion till Riksskogstaxeringens interna analyssystem av Neil Cory.

Publicerat av Skogsdatalabbet SLU Onsdag 20 december 2017
Jon Andersson från Naturskyddsföreningen (till höger) vid en av Skogsdatalabbets datorer vid SLU i Umeå där externa besökare kan arbeta med bland annat aggregerad statistik från Riksskogstaxeringen. Neil Cory, analytiker vid Riksskogstaxeringen (till vänster), visar hur det interna analysverktyget ”Kuben” fungerar. 

Med hjälp av funktioner i ”Kuben” och lite stöd från en av Riksskogstaxeringens analytiker tog Jon på egen hand fram skräddarsydd statistik kring förändring av skogens ålder i olika naturgeografiska regioner. I det externa analyssystemet redovisas endast uppgifter för län, vilket är det som är mest efterfrågat av de som använder Riksskogstaxeringens statistik. I det interna analyssystemet finns mer information och fler analysmöjligheter än i det externa analysverktyget.

En av figurerna i Naturskyddsföreningens rapport som baseras på Jons sammanställningar av statistik från Riksskogstaxeringen. Källa: Från mångfald till enfald– en vitbok över den svenska modellen för skogsbruk. Rapport. Naturskyddsföreningen 2019.

Vill du också arbeta i Skogsdatalabbet och ta del av Riksskogstaxeringens data, statistik eller kompetens kring insamling och analys av skogliga data? Kontakta någon av oss på Skogsdatalabbet eller Riksskogstaxeringen.

Workshop med vinnaren av Hack for Sweden award 2017

Den 19:e juni 2017 ordnade Skogsdatalabbet och Artdatabanken en gemensam workshop/webbinarium med utgångspunkt från  det vinnande bidraget av Hack for Sweden Award 2017, Projekt Skog. Johan Marand som stod bakom bidraget använde sig bland annat av heltäckande information om skogens ålder från SLU Skogskarta.

Ett syfte med workshopen var att höra mer om Johans planer kring vidareutveckling av den prototyp som han tog fram under tävlingen. Ett annat syfte var att visa på andra  skogliga data och analysansatser som kan ge ny information av värde för skoglig naturvärdesinventering.

I workshopen deltog Skogsstyrelsen, forskare från skogsfakulteten vid SLU samt representanter för två olika konsultföretag som arbetar med skogliga naturvårdsfrågor, Greensway och Ekologigruppen.

En oredigerad inspelning av workshopen går att se i efterhand.

Nedan en lista på ungefärliga tider för presentationer.

Inledning A-L Axelsson, Skogsdatalabbet, SLU 32.08-35.30

Johan Marand, vinnare av Hack for Sweden Award 2017. 37.50-1.13.57

Holger Dettki, Artdatabanken   1.13.57 -1.26.10

Mats Nilsson, SLU skoglig fjärranalys 1.26.54 -1.57.18

Eva Lindberg, SLU skoglig fjärranalys  2.28.28 – 2.58.40

Alejandro Ruete/Olof  Widenfalk Greensway 2.58.48 – 3.28.30

Avslutande diskussion 3.28.30 – 3.49.40

 

 

 

En ny blogg om skogliga data, verktyg och beslutsunderlag

Skogsdatabloggen fokuserar på skogliga data, verktyg och beslutsunderlag och hur dessa nyttjas och kan nyttjas av olika typer av användare inom den skogliga sektorn i vid mening. Till en början kommer inläggen att fokusera på den data och de verksamheter som ingår i Skogsdatalabbet eller i SLU:s skogliga miljöanalys. På sikt finns det dock planer på att bredda bloggandet genom att ta in gästskribenter, t ex från myndigheter, organisationer, företag eller andra universitet.

Skogsdatabloggen vänder sig främst till den som yrkesmässigt använder sig av skoglig information, men vi hoppas att även den som intresserar sig för skogliga frågor på sin fritid kan hitta något av värde i våra inlägg.

Ansvarig för Skogsdatabloggen är Anna-Lena Axelsson som är projektledare för Skogsdatalabbet och koordinator för Program Skog, som är ett av tio program inom SLU:s miljöanalys. Förutom inlägg från Anna-Lena kommer det att dyka upp inlägg från personer som arbetar inom de olika verksamheter och projekt som ingår i SLU:s skogliga miljöanalys.

Vill du veta mer eller bidra till innehållet i bloggen?

Kontakta Anna-Lena Axelsson