Workshop med vinnaren av Hack for Sweden award 2017

Den 19:e juni 2017 ordnade Skogsdatalabbet och Artdatabanken en gemensam workshop/webbinarium med utgångspunkt från  det vinnande bidraget av Hack for Sweden Award 2017, Projekt Skog. Johan Marand som stod bakom bidraget använde sig bland annat av heltäckande information om skogens ålder från SLU Skogskarta.

Ett syfte med workshopen var att höra mer om Johans planer kring vidareutveckling av den prototyp som han tog fram under tävlingen. Ett annat syfte var att visa på andra  skogliga data och analysansatser som kan ge ny information av värde för skoglig naturvärdesinventering.

I workshopen deltog Skogsstyrelsen, forskare från skogsfakulteten vid SLU samt representanter för två olika konsultföretag som arbetar med skogliga naturvårdsfrågor, Greensway och Ekologigruppen.

En oredigerad inspelning av workshopen går att se i efterhand.

Nedan en lista på ungefärliga tider för presentationer.

Inledning A-L Axelsson, Skogsdatalabbet, SLU 32.08-35.30

Johan Marand, vinnare av Hack for Sweden Award 2017. 37.50-1.13.57

Holger Dettki, Artdatabanken   1.13.57 -1.26.10

Mats Nilsson, SLU skoglig fjärranalys 1.26.54 -1.57.18

Eva Lindberg, SLU skoglig fjärranalys  2.28.28 – 2.58.40

Alejandro Ruete/Olof  Widenfalk Greensway 2.58.48 – 3.28.30

Avslutande diskussion 3.28.30 – 3.49.40

 

 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *