Det våras för utbildningsfrågorna

De första anmälningssiffrorna för hösten är klara nu, och de är utskickade till institutioner och avdelningar. Antalet sökande har minskat med 1,6 procent på SLU vilket är ungefär lika mycket som på nationell nivå. Minskningen kan nog förklaras med krympande ungdomskullar och en bättre arbetsmarknad. Att antalet förstahandssökande sjunkit från 3949 (2014) till 3699 (2015) oroade mig först, men de små talens variation lurar oss – vi hade 3676 respektive 3263 åren dessförinnan.

De gemensamma rekryteringsinsatser som gjorts under året är en programkatalog, deltagande i sex studentmässor, ”skugga en student”, utbildningsinformation på webportaler, SLU-webben & Facebook, studiebesök & öppet hus på alla campus samt annonsering i dagspress. Visst var utbildningsbilagan i DN på påskafton bra!?

I år har dessutom två fakulteter genomfört särskilda satsningar på sociala medier: #SLUhortonom– och #Pluggahållbart kampanjerna. Kan man se någon effekt? Helt omöjligt att säga med säkerhet förstås, men antalet förstahandssökande på de utbildningar som främst berörts av kampanjerna – agronom mark/växt, agronom livsmedel, hortonom och kandidat biologi & miljövetenskap – har ökat något jämfört med de senaste två åren. Sociala medier måste vi jobba vidare med som en viktig väg till personliga kontakter. Men det krävs naturligtvis att de är en del av ett långsiktigt arbete för ökad kännedom om SLU och kunskap om våra områden!

Under veckan har vi fått bekräftelse på att Utbildningsdepartementet känner till att SLU finns och har viktiga utbildningar! Vi fick nämligen en del av den satsning på nya utbildningsplatser som regeringen föreslår i vårbudgeten (ca 6 mkr per år till SLU). Jag håller tummarna för att förslaget går igenom den politiska processen, och att det kan bidra till några frihetsgrader i utvecklingen av SLU:s utbildning.

Lena Andersson-Eklund

Prorektor

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *