Nye ministern på besök

Veckan före påsk hade vi besök av vår nye landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och statssekreterare Elisabeth Backteman. Anledningen var förstås att de vill få mer kunskap om sin största myndighet, tillika universitet.

Under förmiddagen besökte ministern BioCentrum, UDS och VHC. Under besöket fick han också träffa dekanerna och få information om fakulteterna. SLU:s samlade studentkårer, Sluss, hade dessutom en egen halvtimme med ministern. Under eftermiddagen besökte statsrådet Lövsta, forskningscentrum för lantbrukets djur.

Det är första gången som landsbygdsministern besöker Campus Ultuna och Lövsta. Tidigare har han varit på SLU Alnarp och deltagit i invigningen av SLU-stödda  Vegafish, en  räkodlingsanläggning i Uppsala. Tanken var att han skulle ha besökt Ultuna redan efter valet i höstas, men på grund av regeringskrisen blev besöket uppskjutet.

Jag noterade att de hade massor av frågor och ett stort intresse av vår verksamhet.

Vi kan alltså hoppas på en fortsatt bra kontakt med landets nya politiska ledning och landsbygdsministern!

Samma vecka gick vårens prefektmöte av stapeln på Ultuna. Det var en i princip mangrann uppslutning från norr och söder och vi fick bl. a tillfälle att höra prefekternas syn på den svåra frågan om finansiering av högre tjänster. Hur ska vi använda basanslaget, vilka högre tjänster ska finansieras – förutom rekryterade professorer? Styrelsen har gett mig i uppdrag att föreslå en modell för finansiering av högre akademiska tjänster till strategimötet i juni, och arbetet pågår nu med att kartlägga konsekvenserna av ett par olika modeller. Det är en grannlaga uppgift, men det är samtidigt viktigt att kunna erbjuda karriärvägar till de bästa forskarna och lärarna. Och i sammanhanget får man heller inte glömma de yngre forskarna. Det är kanske inte så förvånande att åsikterna bland prefekterna gick isär!

Veckan avslutades med SUHF:s förbundsförsamling i Falun, där samtliga landets rektorer enades om ett manifest för ett uthålligt och styr- och resursfördelningssystem. Det handlar framförallt om att ge lärosätena en anslagsfördelningsmodell som möjliggör långsiktighet och mångfald. Man vill helt enkelt kunna använda sina resurser som ett samlat anslag. Det är något som SLU i princip redan har, men då vi samtidigt har ett forskningsuppdrag i regleringsbrevet är vi ändå bakbundna när det gäller att själva bestämma över anslaget.

Lisa Sennerby Forsse

Rektor

 

av Rektor Lisa Sennerby Forsse

SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *