Sverige och Indonesien – samverkan med klimatet i fokus

Skogsfrågor stod i centrum när jag i förra veckan deltog i en svensk delegation för att främja samarbete mellan svenska och indonesiska aktörer inom skog och skogsbruk.  Bl. a. hölls ett symposium om klimatförändringar och en biobaserad ekonomi arrangerat av Sveriges ambassad i Jakarta och SIDA.  Symposiet skulle vara en arena för att identifiera samarbetsområden mellan Sverige och Indonesien. Ledare för den svenska delegationen var statssekreterare Magnus Kindbom, Landsbygdsdepartementet. Med i delegationen fanns också  Sveriges klimatambassadör samt Skogsstyrelsen, SIDA och träindustri-företaget Södra. Vår svenska ambassadör Ewa Polemo stod värd för symposiet där företrädare för Indonesiens regering deltog och redogjorde för landets ambitiösa planer för att minska utsläppen av växthusgaser. Där har skogen en viktig roll att spela.

Professor Anders Malmer, bl. a. tema-ledare för området ”Restoration of degraded rural landscapes” inom SLU Global, ledde en diskussion om möjlig samverkan med företrädare för sex olika indonesiska universitet och forskningsinstitutioner inom skogssektorn. Temat var dels minskade utsläpp av växthusgaser, dels hållbart skogsbruk med ”den svenska modellen” i fokus. Diskussionerna kopplades till de multiutmaningar som Indonesien står inför som biologisk mångfald, social orättvisa, fattigdom och koordineringsproblem mellan olika nivåer. Facilitator för diskussionerna var skogsforskningsinstitutet CIFOR i Bogor med sin nytillträdde svenske GD Peter Holmgren.

Ett uppföljande möte hålls i Sverige i början av 2013 och konkreta förslag till samverkansprojekt ska tas fram under våren 2013. Hållbart skogsbruk är en nyckelfaktor för Indonesien och Sverige och SLU framhölls som föredömen för policy-forskningsfrågor vad gäller såväl vår skogs- och klimatpolitik som vår framgångsrika användning av biomassa som energiråvara.

Lisa Sennerby Forsse

av Rektor Lisa Sennerby Forsse

SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *