Europa-Sverige-SLU

Förra veckan höll SUHF (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund) konferens och förbundsförsamling på Chalmers i Göteborg. Första dagen innehöll såväl internationella utblickar som möte med utbildningsminister Jan Björklund. Bl.a. talade Stefaan Hermans från DG Research & Innovation vid EU-kommissionen om läget i olika europeiska länder vad gäller investeringar i forskning och utveckling. Det är helt klart tufft på den fronten med åtstramningar och nedskärningar ökande i en gradient från norr till söder inom Europa. Han konstaterade att Sverige tillsammans med Finland ligger i topp vad gäller statlig finansiering av forskning och innovation i andel av BNP, men även vad gäller mätningar av ”innovation performance”. Det senare var ny information för mig, och förklarades förutom med finansieringen även med hög utbildningsnivå, öppna rekryteringar, attraktiva forskningsmiljöer och tydliga stödsystem. Hermans menade att universiteten i Sverige är väl rustade för Europe 2020 – den nya strategin där bl.a. Horizon 2020 ingår.

Jan Björklund pratade naturligtvis om forskningspropositionen och problematiserade kring målkonflikter bl.a. styrning – autonomi, basanslag – riktade anslag, stora – små lärosäten, excellens – kapacitetsuppbyggnad, grundforskning – innovation.  Särskilt intressant för oss alla var frågan om hur och när de nuvarande 10 procenten av forskningsanslagen som fördelas efter prestation (publicering och externa anslag) ska ökas till 20 och även baseras på peer-review. Enligt ministern kommer det att ske i två steg – en utökning till 20 procent 2016 och peer-review tidigast 2018. Det innebär för oss på SLU att ändringen inte bör påverka planerna för nästa KoN som planeras till 2014-15.

Lena Andersson-Eklund

av Prorektor Torbjörn von Schantz

SLU:s prorektor Torbjörn von Schantz. Före 1/1 2013 skrevs inläggen av prorektor Lena Andersson-Eklund.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *