Svarta rubriker idag…

Artiklarna i dagens Uppsala Nya Tidning, och de inlägg i andra media som följer av den, har svarta rubriker ”En byggfest utan kontroll och ansvar ” och ”Det har varit riktigt dålig planering”. Det är inte alls rolig läsning!

Innehållet är baserat på den revisionsrapport som styrelsen beställt av en extern konsultfirma för att se över processen för nybyggnationer vid SLU, inklusive organisations- och kommunikationsfrågor. Syftet med översynen var att vi ska dra lärdom, avhjälpa brister och förbättra arbetet framöver. Rapporten presenterades vid styrelsemötet i september. Då redovisade rektor också de åtgärder som redan genomförts eller är på gång. Styrelsen diskuterade ytterligare åtgärder och behovet av ett förbättrat samarbetsklimat inom SLU.

Vid sidan av organisationsfrågorna i byggprocessen är det uppenbart att vi i ledningen inte lyckats föra en bra intern dialog inom SLU. En viktig läxa vi lärt är att linjeorganisationen, som är mycket viktig i beslutsfrågor, inte räcker för en effektiv dialog inom universitetet; bättre användning av medarbetarwebben och fler tillfällen till direkt kommunikation behövs. Förra veckan hade vi ett möte med alla prefekter och administrativa chefer där en halvdag ägnades åt frågor kring byggnationer och lokalkostnader. Jag uppfattade det som en bra dialog både kring historia och nuläge och en konstruktiv diskussion om framtida lösningar.

En bra början, och nu jobbar vi vidare för att hitta ett bra samarbetsklimat och en framtidstro inom SLU. Signaler från vår omvärld är positiva; mer info från det SUHF-möte som i skrivande stund pågår i Göteborg kommer i nästa blogginlägg.

Organisationsutredningen
Morgondagens UNT ska ta upp organisationsutredningens förslag. Förhoppningsvis blir detta roligare läsning (?).

Ett möte med information och diskussion kring förslaget planeras den 26 oktober kl 13. Boka in i agendan!

Lena Andersson-Eklund

av Prorektor Torbjörn von Schantz

SLU:s prorektor Torbjörn von Schantz. Före 1/1 2013 skrevs inläggen av prorektor Lena Andersson-Eklund.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *