Studentprojekt / Student projects

The following student projects are running or planned:

Spring term 2017 / Vårterminen 2017:

  • Camilla Olsson – Farmer views on legume cultivation, 30 hp, SLU, Handledare Georg Carlsson
  • Konstantinos Kiratsopoulos and Sara Da Silva Lernstål, Consumer preferences of legume foods, 2 x 30 hp, JIBS, Handledare Adele Berndt
  • Christina Hultman – Root nodulus in Swedish legume farming, 30 hp, SLU, Handledare Georg Carlsson
  • Sanna Ohlström – Protein och betain i baljväxter med olika skördesäsong från Öland 15 hp, Linnéuniversitetet, Handledare Cornelia Witthöft
  • Soumaya Engreni – Fiber och folat i baljväxter från Öland, 15 hp, Linnéuniversitetet, Handledare Cornelia Witthöft
  • Zhangzhang Zong – Production and characterization of a functional legume flour (projektarbete I en projektkurs på masternivå), Linnéuniversitetet, Handledare Cornelia Witthöft
  • Ylva Henriksson – Antinutritionella substanser i baljväxter: innehåll, hälsoeffekter och effekter av beredning. 15 hp, SLU, Handledare Elin Röös
  • Niklas Eriksson – Handbok för ärtodlare, 10 hp, SLU, Handledare Georg Carlsson

 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *