Vad har hänt i projektet i övrigt under det första året?

Just i dagarna har projektet påbörjat sin 12e månad. Vi planerar att skicka ut en kortare enkät om mjölkproducenters upplevelse av kontroll för att se om vi får samma svar igen som vi fick vid första enkätutskicket 2016 för att på så sätt utveckla ett forskningsinstrument –  ett sätt för oss forskare att säkerhetsställa i den mån det är möjligt att den metod vi använt oss av och de frågor vi ställt faktiskt fungerar.

Projektet har presenterats både i Sverige och utomlands så som USA och Finland. 11 presentationer senare så har vi kommit en bit på vägen men vi har fortfarande tid kvar på projektet där vi har som mål att vidare undersöka vad det är som styr det beslut mjölkproducenten tar då de arbetar förebyggande mot mastit och höga celltal.

Under de senaste månaderna har vi skrivit två vetenskapliga manus, vilket förhoppningsvis snart blir publicerat. Dessa två bygger på resultat som jag tidigare skrivit om – hur vi tittat på beslut kopplat till mastitprevention genom att använda en psykologisk modell – där vi främst sett att det som skiljer mjölkproducenter åt när de väljer strategier är huruvida de upplever sig ha kontroll eller inte över situationen. Den andra handlar om en förlängning där vi tittat på om det faktiska celltalet går att använda för att förklara vilka val som tas utan att se något direkt samband.

Vi sitter och planerar hur vi ska påbörja vårt nästa steg i projektet men mer om det i nästa inlägg.

av Nina Lind

FD Nina Lind (psykologi), som har erfarenhet av experimentella och enkätstudier i psykologi och särskilt hälsopsykologi, t.ex. studera effekterna av sjukdom på psykisk hälsa.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *