Styrs beslut om vilka åtgärder som används av celltalet?

Imorgon är det dags för NJFs workshop om konkurrenskraftig och hållbar djurproduktion. Jag åker dit tillsammans med två kollegor, Katarina och Helena. Katarina kommer att presentera resultat om strukturella förändringar inom den svenska grisproduktionen mellan åren 2002 till 2011. Helena kommer också att presentera resultat relaterat till grisproduktionen där hon bland annat tittat på lantbrukares upplevelse av kontroll.

Jag kommer självklart att presentera Ljuva juver och nya resultat. I sommar har jag tillsammans med mina kollegor tittat närmare på de grupper av lantbrukare som vi identifierat som använder sig av olika typer av åtgärder för att förebygga mastit och om detta är relaterat till uppmätta nivåer av celltal.

När vi tittar på de svar vi har och de grupper vi identifierat tidigare så kan vi se att de som valt att använda några av strategierna på varje nivå (inte följt rekommendationen om att ta en nivå i taget) av Växas pyramid från celltalsakuten så har denna grupp högre celltal. Vi kan också se att de som är mer beroende av mjölkproduktionen när det kommer till hushållets totala inkomst har lägre nivåer av celltal.

 

Vad tror du detta beror på? Väljer man åtgärder baserat på celltalen eller är celltalen ett resultat av att man inte använder rätt åtgärder?

 

______________________________________________

Do you think that the decision to adopt mastitis prevention measures is based on the bulk milk somatic cell count?

Tomorrow I am going together with two colleagues to Finland for a Nordic workshop on competitive and sustainable animal production. The workshop is arranged by NJF.

av Nina Lind

FD Nina Lind (psykologi), som har erfarenhet av experimentella och enkätstudier i psykologi och särskilt hälsopsykologi, t.ex. studera effekterna av sjukdom på psykisk hälsa.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *