Dagarna bara rinner iväg

Tiden går alldeles för fort nu under våren, röda dager hopar sig och dagar bara försvinner. Juni börjar närma sig med stora steg och vi i projektgruppen ska snart ha ett möte där vi ska gå igenom vad som görs just nu i projektet och vad som ska göras under sommaren och hösten.

I början av månaden var jag och Ulf med på Växas vårmöte här i Uppsala där vi presenterade Ljuva juver och fick ta del av presentationer om juverhälsa och laktation. Som några exempel så presenterade Karin Persson Waller om vad för mastitforskning som drivs vid SVA just nu, Professor Sigrid Agenäs från SLU pratade om möjligheter till kalvhållning tillsammans med korna och Håkan Landin vid Växa om mjölka rätt för att bara nämna ett fåtal (klicka på länkarna för att läsa mer).

Målet med vårmötet  var att sprida nyheter från forskningen, diskutera och odla nätverk. Från vårt håll inom Ljuva juver var detta ett utmärkt tillfälle att få input och diskutera vårt kommande arbete. Planen är att vi till hösten ska påbörja nästa steg av projektet där vi ska undersöka om det finns skillnader mellan lantbrukare och rådgivare när det bland annat kommer till hur man hanterar mastit. Men, mer om det vid ett senare tillfälle!

______________________________________________________________________________

The days just fly by

Time is moving so fast during spring. We, the project team, will soon have a meeting where we will review what is being done in the project until now and what will be done during the summer and beginning of autumn.

At the beginning of May, me and Ulf participated in Växa’s (Swedish Milk Association) spring meeting here in Uppsala where we presented Ljuva Juver and listen to other presentations related to udder health and lactation. As a few examples, Karin Persson Waller presented about what mastitis research is being conducted at SVA right now, Professor Sigrid Agenäs from SLU talked about possibilities for keeping the calf together with the cows and Håkan Landin at Växa about how to “milk correctly”.

The aim of the spring meeting was to spread news from research, discuss and grow networks. From our side, Ljuva Juver, this was a great opportunity to get input and discuss our future work.

The plan is that during this autumn we will begin the next stage of the project, where we will investigate whether there are differences between farmers and advisors when it comes to how to handle mastitis for example. But, more about it at a later time!

av Nina Lind

FD Nina Lind (psykologi), som har erfarenhet av experimentella och enkätstudier i psykologi och särskilt hälsopsykologi, t.ex. studera effekterna av sjukdom på psykisk hälsa.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *