Projektet är finansierat!

Goda nyheter, projektet ”Svenska mjölkbönders beslutsfattande, attityder och motiv till att arbeta förebyggande mot mastit för förbättrad djurvälfärd” är finansierat. Igår vid lunch (10/11-2016) la Formas ut beslutslistan över beviljade projekt och vi var med!

Som jag tidigare skrivit är syftet är att beakta hur mjölkbönderna själva ser på djurvälfärd och kan genom den genererade kunskapen användas till att förbättra rådgivning och policy inom mjölkproduktionen. Fokusgrupper med bönder kommer att hållas för att skapa en direkt kommunikation med våra slutanvändare. Dessutom kommer vi att erbjuda veterinärer och rådgivare workshops som en del i att aktivt förbättra djurens situation och välfärd.

Jag, Nina Lind med en bakgrund inom psykologi, kommer att genomföra projektet i nära samarbete med forskare vid SLU med expertis inom företagsekonomi, husdjursvetenskap och veterinärmedicinsk epidemiologi.

Projektgruppen består av: FD Nina Lind (Institutionen för ekonomi), docent Helena Hansson (Institutionen för ekonomi), professor Carl Johan Lagerkvist (Institutionen för ekonomi), Professor Ulf Emanuelson (Institutionen för kliniska vetenskaper), och professor Catarina Svensson (Institutionen för kliniska vetenskaper).

 

Läs mer här: https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2016/11/institutionsforskare-far-projektpengar-fran-formas/

______________________________________________________________________________

The project is funded!

Yesterday at lunch (11/10/2016) The Swedish Research Council Formas released the decision list of granted projects and we were one of them!

Me, Nina Lind, who is the project leader and writing this blog will carry out the project in close collaboration with researchers from the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) with expertise in business administration, animal science and veterinary epidemiology.

The project group consists of: FD Nina Lind (Department of Economics), Professor Helena Hansson (Department of Economics), Professor Carl Johan Lagerkvist (Department of Economics), Professor Ulf Emanuelson (Department of Clinical Sciences), and Professor Catarina Svensson (Department of Clinical Sciences Sciences).

To read more about the project: https://internt.slu.se/en/news-originals/2016/11/department-researchers-get-project-funding-from-formas/

av Nina Lind

FD Nina Lind (psykologi), som har erfarenhet av experimentella och enkätstudier i psykologi och särskilt hälsopsykologi, t.ex. studera effekterna av sjukdom på psykisk hälsa.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *