Publicerad forskning: Mjölkbönders värderingar kopplade till djurvälfärd

I en nyligen publicerad artikel har Helena Hansson och Carl Johan Lagerkvist studerat mjölkbönders värderingar kopplade till djurvälfärd.

Syftet med studien var att undersöka vad som motiverar mjölkbönder i sitt arbete med djurhälsa bland sina mjölkkor. För detta genomfördes en kartläggning hur man prioriterar mellan olika motiv, så som bruksvärden och icke-bruksvärden.

Sammantaget visar studien att värderingar kopplade till djurens välbefinnande och klassas som icke-bruksvärden, är de som främst motiverar arbetet för djurvälfärd för mjölkkor framför värderingar kopplade till produktiviteten på gården, bruksvärden.

Studien är baserad på en enkätstudie med data från 123 svenska mjölkbönder där varje lantbrukare fått värdera och rangordna de olika typerna av motiv mot varandra.

Genom dessa resultat föreslås det att det ekonomiska värdet dessa deltagande bönder associerar med djurskydd för mjölkkor omfattar aspekter av både bruksvärden och icke-bruksvärden, där icke-bruksvärden är de främsta motivation faktorerna för djurvälfärd.

För att komma till artikeln och för att läsa mer om resultaten klicka på länken:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030215007882

 

För studien undersöktes vilka värden som motiverar arbetet med djurvälfärd bland mjölkkor.

Bruksvärden:

1) maximal produktion

2) maximal lönsamhet

3) möjlighet att fortsätta verksamheten

4) ha tid för andra saker

5) egen arbetsmiljö

6) anpassning av produktionen till nuvarande producent priser

7) anpassning av produktionen som överensstämmer med djurskyddslagstiftningen

8) försörja sig på lantbruket

 

Icke-bruksvärden (ex. inte kopplade direkt till produktionen eller ekonomiska aspekter)

1) Egenintresse i djurhållning

2) glädje över vetskapen att djuren hålls på ett bra sätt

3) produktionen är etisk

4) djuren behandlas på rätt sätt

5) djuren kan utöva sitt naturliga beteende

ect.

 

______________________________________________________________________________

Newly published research

In a recently published article, Helena Hansson and Carl Johan Lagerkvist, who are working in this project, have studied the values of dairy farmers linked to animal welfare.

The purpose of the study was to investigate what motivates dairy farmers in their work on animal health at their dairy herd. Overall, the study shows that values ​​related to animal welfare and classified as non-use values (not related to financial reasons), are those who primarily motivate the work of animal welfare for dairy cows in relation to use-values ​​linked to farm productivity, utility values.

To get to the article and to read more about the results click on the link:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030215007882

av Nina Lind

FD Nina Lind (psykologi), som har erfarenhet av experimentella och enkätstudier i psykologi och särskilt hälsopsykologi, t.ex. studera effekterna av sjukdom på psykisk hälsa.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *