Professorsinstallationsföreläsning

I slutet av april höll alla nya professorer på SLU sina installationsföreläsningar. Ett helt nytt koncept med föreläsning online och möjlighet för de som lyssnade att ställa frågor. Björn höll sin föreläsning med fokus på hur vi i framtiden kan minska föroreningen av våra vattendrag genom att koppla bort våra hus från vatten och avlopp och ha samma vatten i huset som vi renar och återanvänder samtidigt som vi producerar ett rent gödselmedel ur toalettfraktionen. Totalt var det 147 personer som tittade på föreläsningen. Det går att se föreläsningen i efterhand på följande länk: https://youtu.be/EYtuP0ino3M?t=15148

Kontakt: Björn Vinnerås

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *