FN-dagen – föreläsning om återvinning av näringsämnen och källsorterande avloppsystem för Malmö latinskola

Den 24 oktober varje år firas FN-dagen och i år sammanföll dagen dessutom med FN:s 75-årsjubileum. Svenska skolor arbetade i år med FN:s globala mål. På Malmö latinskola hade man valt mål 6 – rent vatten och sanitet för alla – samt mål 14 – hav och marina resurser. Caroline Karlsson, forskningsassistent för kretsloppsgruppen, Jens Olsson, forskare på Institutionen för akvatiska resurser samt Helena Aronsson, lektor vid Institutionen för mark och miljö, bjöds in för att föreläsa på dessa teman för en klass förstaårselever på gymnasieskolan.

Jens Olsson gav en föreläsning om läget i Östersjön och om spiggens markanta ökning, Helena Aronsson pratade om havre- och komjölkens påverkan på miljön och våra vatten och Caroline Karlsson gav en introduktion till återvinning av näringsämnen, källsorterande avloppssystem och urintorkning. Föreläsningarna togs emot väl och eleverna ställde flera kloka frågor.

Kontakt: Caroline Karlsson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *