Det ”nya urbana vattenparadigmet” – vad handlar det om?

Under de senaste decennierna har idén om ett nytt urbant vattenparadigm uppstått i samband med en bredare samhällsförändring som främjar en mer organisk världsbild över en mekanistisk och teknokratisk förståelse av verkligheten. Men vad handlar det här nya paradigmet om?

I en artikel publicerad i Critical Reviews in Environmental Science and Technology, beskriver Franco-Torres et al. (2020) ett analytiskt ramverk för att sammanfatta det nya och kontrastera det med det gamla urbana vattenparadigmet. Ramverket förbinder tre filosofiska grunder (ontologi, epistemologi, axiologi) till tre operativa artikulationer (styrning, förvaltning, infrastruktur) genom en serie metodologiska principer. Härmed återspeglar de metodologiska principerna de filosofiska grunderna och formar de operativa artikulationerna. Ramverket bör vara användbart som en referensram som kan hjälpa vattenforskare, beslutsfattare och utövare att bättre förstå och omfamna det nya paradigmet. Det bör också vara till hjälp som ett riktmärke att erkänna och skapa innovativa tillvägagångssätt som hjälper till att hantera nya utmaningar inom vattensektorn. Vid utvecklingen av ramverket var målet att vara sammanhängande men inte nödvändigtvis heltäckande – paradigmets djup kan inte helt fångas i en enda artikel. Därför bör den föreslagna artikulationen av det nya urbana vattenparadigmet ses som en “idealiserad modell” snarare än något som existerar exakt som beskrivs någonstans i världen.

Franco-Torres M, Rogers BC, Harder R (2020). Articulating the new urban water paradigm. In Critical Reviews in Environmental Science and Technology. Taylor and Francis.

Kontakt: Robin Harder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *