Ny Post Doc i gruppen kommer att arbeta med bedömning av hållbarhet i avloppsvatten

Jag heter Priscila Lima och har just startat en postdoc inom miljöteknikgruppen. Jag kommer ursprungligen från Brasilien och har bott i USA och i Danmark under en längre tid. Jag är en miljöingenjör som har arbetat med fast avfallshanteringssystem sedan min kandidatexamen. Senast handlade min doktorsavhandling om miljöbedömning av system för fast avfall i Brasilien och en fallstudie i min kommun i det västra centrala landet där jag använde livscykelanalys. Innan jag kom till Sverige forskade jag i min hemstad med huvudfokus på livscykelanalys av olika typer avfall. Nu har jag gått med i kretsloppstekniksgruppen i ett projekt med Jennifer för att utvärdera hållbarhetsaspekterna av avfallssystem, med huvudfokus på näringsåtervinning från dessa system.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *