Masterstudent gör sitt examensarbete inom urintorkningsprojekt

Vår praktikant Chinmoy Deb från Indien har framgångsrikt avslutat alla sina teoretiska ämnen på SLU för Masterprogrammet ”Jord, vatten och miljö” under ett år. I sina teoretiska ämnen hade han arbetat med mark-vattensystem och geokemisk modellering. Chinmoy har valt ett ”ettårigt examensarbete” för resten av studiepoängen. Han var här förra året för att avsluta sin kandidatexamen om urintorkningsteknologi. I år, i fortsättning med sitt tidigare arbete, kommer Chinmoy att fokusera på olika metoder och medier för urintorkning. I första hand kommer han att koncentrera sig på återvinning av vatten från människourin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *