Direktsändning av fluglarvskomposteringsprojekt vid Hedda Wisingskolan

Fluglarvskompostering har väckt intresse för elever från årskurs 8 från Hedda Wisingskolan som ville testa fluglarvskompostering på egen hand.

Syftet med projektet är att utvärdera hur enkelt systemet kan vara och hur snabbt processen går. Studenterna driver detta experiment med syfte att producera foderprotein som sedan kan användas för kyckling- eller fiskproduktion. Substratet är matresterna som annars skulle bli matavfall. Projektet vid skolan är en del av ett EU-samarbetsprojekt ”Envising” med fokus på hållbarhet.

Följ länken för att kolla larverna:

https://www.youtube.com/channel/UCT00Ppow_EYo_52IDHq59Bg

Läs mer om skolan:

https://heddawisingskolan.com/

Kontakt: Evgheni Ermolaev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *