Användning av Hermetia illuserar larver för att bearbeta bioavfall från vattenbruksproduktion

En artikel publicerades i Journal of Cleaner Production som ett resultat av det partnerskap som inrättades mellan Kretsloppsteknikgruppen vid SLU och doktoranden Ivã Guidini Lopes, en forskare från São Paulo, Brasilien. Denna artikel behandlar hanteringen av avfall som genereras i vattenbruksföretag (fiskkadaver) av larver från den svarta soldatflugan (BSF, Hermetia illucens).

Det visades att BSF-larver inte kan bearbeta detta bioavfall ensamt och därför är det nödvändigt att blanda slaktkropparna med en annan avfallsström, såsom brödavfall. Larver som uteslutande matats med bröd växte mindre jämfört med larver som matades med en blandning av bröd och fiskkadaver, upp till 15 % av fisk. Dessutom visades det att råproteininnehållet i larverna ökade med 60 % när 15 % bestod av fiskkadaver (nådde 45 % på torrsubstansbasis) i larvdieten. Dessa resultat avslöjade att bioavfall från vattenbruksproduktion effektivt kan behandlas av BSF-larver när det tillsätts i små mängder i sin diet, vilket ökar aktivitetens hållbarhet och marknadsvärdet för den erhållna larvbiomassan på grund av de högre proteinnivåerna.

Fullständig artikel tillgänglig här: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619346232

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *