SLU har fått en egen urinsorterande toalett!

Idag var en mycket spännande dag på Kretsloppsteknik då vi fick ta emot en prototyp av den nydanande urinsorterande vattenklosetten, som har utvecklats av EOOS, Eawag och LAUFEN. Under den kommande månaden kommer vår grupp tillsammans med SLU och Akademiska Hus att installera toaletten på Institutionen för Energi och Teknik. Vi planerar sedan att ansluta toaletten till en urinsorteringsprototyp som vi har utvecklat. Då toaletten och urinsorteringstekniken integreras har de potential att utmana status quo inom sanitetssektorn och revolutionera den! Installationen finansieras med medel från SLU:s klimatfond.

Om toaletten: EOOS, Eawag och LAUFEN har utvecklat en nydanande urinsorterande toalett som revolutionerar användargränssnittet inom hållbar urban vattenanvändning. save! är en vidareutveckling av pionjären Blue Diversion Toilet, som utvecklades av EOOS och Eawag och finansierades med bidrag från Bill & Melinda Gates Stiftelse.  

Hur fungerar den? Produktens viktigaste innovation är en ”urinfälla” uppfunnen av EOOS Design. Urinfällan leder urinen med hjälp av ytspänning till ett gömt utlopp. LAUFEN tillämpade detta koncept på en ny toalettdesign i form av en keramikskål som är optimalt formad för att styra vattenflödet. Användargränssnittets enkla underhåll samt lågteknologiska gömda innovation gör den oigenkännlig bland andra högklassiga toaletter. save! representerar en välkänd produkt i ett nytt format som är redo för affärsvärlden och som kan spela en nyckelroll i framtidens avloppshantering. För mer info: http://www.eoos.com/cms/?id=413

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *