Robert Almqvist går med i kretsloppsteknik för sitt masterprojekt

Hej, mitt namn är Robert Almqvist och jag skriver mitt examensarbete i Biologi på institutionen för energi och teknik. Jag är inskriven mark/växt-agronom på SLU Uppsala sedan 2014. I mitt examensarbete kommer jag att titta på fluglarvskompostering och den potentiella effekt olika förbehandlingar har på aminosyrasammansättningen i larverna samt nedbrytning av lignin/cellulosa/hemicellulosa i substraten, som i detta fall är banan- och apelsinskal.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *