Ny publikation: Kommer indiska konsumenter att äta mat gödslat med urin?

Decentraliserade sanitetsteknologier baserade på källseparation av toalettavfall har väckt mycket forskningsuppmärksamhet – den tekniska sociala hållbarheten, inte så mycket. För att försöka fylla detta gap samarbetade medlemmar i Kretsloppstekniksgruppen med forskare vid VIT University för att undersöka vad livsmedelskonsumenter i Indien tycker om urinåtervinning. Resultaten publicerades nyligen i tidskriften Water Research, där en undersökning av 1252 konsumenter på VIT University campus avslöjade: 68 % uppgav att människourin inte borde bortskaffas utan återanvändas, 55 % ansåg det vara som ett gödselmedel, men endast 44 % skulle konsumera mat som odlas med det.

De svarandes ‘vilja att konsumera’ mat gödslat med urin visade sig starkt påverkas av deras betalningsvillighet. Det visades också att helt enkelt tilltala människors miljökänslighet inte är tillräckligt för att införa miljövänliga tekniker som urinåtervinning, men att mer riktade marknadsföringsmeddelanden behövs.

Simha, P., Lalander, C., Ramanathan, A., Vijaylakshmi, C., McConville, J.R., Vinnerås, B., Ganesapillai, M., 2018. What do consumers think about recycling human urine as fertiliser? Perceptions and attitudes of a university community in South IndiaWater Research. In Press. doi: 10.1016/j.watres.2018.07.006

Kontakt Prithvi Simha

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *