Marknaden för Biokol i Sverige

English Version below

Stockholm Exergi och Avfall Sverige har genomfört en studie för att undersöka marknaden för biokol och specifikt betalningsviljan inom fem användningsområden: som jordförbättringsmedel, som fyllnadsmedel i betong, inom lantbruket, som filtermaterial, och som tillsats i djurfoder.

Sahar Dalahmeh (kretslopp teknik- Institionen för energi och teknik) och Mikael Pell (Institutionen för molekylära vetenskaper) del tog i studien och bidrog med deras kunskap om marknaden för biokol som filtermaterial for vatten och avloppvatten rening. Nedan finns det länkar till pressmeddelande och sammanfattning där rapporten också kan laddas ner: https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2583&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=68ee39223998ccc35409d625c9eaf41a


The Market for Biochar in Sweden

 

Stockholm Exergi and Waste Sweden has conducted a study to investigate the market for biochar and specifically the willingness to pay within five industrial applications: biochar as soil improvers, biochar filling material in concrete, biochar in agriculture, biochar as filter material for water and wastewater, and biochar as additive to animal feed.

Sahar Dalahmeh (Environmental technology group – Institute for Energy and Technology) and Mikael Pell (Department of Molecular Sciences) participated in the study and contributed with their knowledge regarding the market for biochar as a filter material for water and sewage treatment. Click here to access the press release and summary where the report can also be downloaded from: https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2583&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=68ee39223998ccc35409d625c9eaf41a

Contact Sahar Dalahmeh

Post published by Prithvi Simha

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *