Flygning med drönare för LumberScan

En kall och blåsig vårvinterdag 2017 hjälpte Skogsdatalabbet LumberScan med drönarfotografering av ett virkesupplag i Västerbotten. Flygningen och datainsamlingen genomfördes av Jonas Bolin med hjälp av en del av den utrustning (drönare och sensorer) som finns tillgänglig via Ljungbergslaboratoriet.

Uppstartföretaget LumberScan bygger på SLU-alumnen Kalle Forsmans idé om att drönare som fotograferar virkeshögar kan göra lagerinventering hos sågverk mer effektiv. Idag sker lagerinventeringen till stor del manuellt, men det är en arbetsmetod som är bristfällig och som ger osäkra resultat.

Lumberscans lösning går ut på att med hjälp av drönare fotografera virkesupplaget efter en förutbestämd rutt. Utifrån digitala bilder kan sedan 3D-modeller skapas vilka används för att beräkna volymen av hela virkesvältan.

LumberScan var ett av 12 team som var nominerade till Venture Cups regionfinal nord våren 2017.

 

Leverans av referensdata till Katam AB

Företaget Katam AB utvecklar en digital lösning som mäter skogsbestånd med Smartphone. Företaget har via Skogsdatalabbet fått tillgång till data från marklaserscannade ytor från testområdet Remningstorp som har samlats in inom ramen för forskningsprojekt vid fjärranalysavdelningen vid SLU i Umeå.

SLU:s noggranna mätningar används som referensdata för utveckling av de algoritmer som igår i Katams produkt. Nedan ses exempel på resultat från tidiga tester där TLS-data från SLU jämfördes med Katam AB:s egna data från Remningstorp.

Katam AB är ett av företagen som är antagna till Forest Business Accelerator, som är ett samarbete mellan SCA, IBM och BizMaker för utveckling av startups med skogliga affärsidéer.