SLU och MAX IV – ett framtida radarpar!

Redan idag är SLU den tredje största brukaren av MAX-laboratoriet i Lund bland svenska universitet. Likväl måste vi i framtiden utöka vårt nyttjande av de unika forskningsresurser som öppnar sig inom MAX IV.

 Den 18 juni kommer ledningen och personal från MAX IV till SLU i Ultuna för att presentera de möjligheter som snart erbjuds vid den nya forskningsanläggningen och hur våra forskare skall kunna utnyttja och arbeta vid anläggningen. Några forskare som redan i dag utnyttjar MAX-anläggningen, kommer att presentera några av sina projekt.

 Det finns stora möjligheter för de forskare som i dag inte utnyttjar MAXlab, eller inser synkrotonljusets potential, att på ett avgörande sätt kunna utveckla den egna forskningens kvalitet och konkurrenskraft. Ett viktigt syfte med mötet är att informera om och förhoppningsvis väcka intresset för synkrotonljusbaserade analysmetoder som gör det möjligt att t.ex. visualisera strukturer hos djur- och växtdelar och markpartiklar till en nivå som inte är möjlig med konventionell spektroskopi, och att kunna bestämma elementarsammansättningen hos submikrometer stora objekt. Det svenska forskningssamhället kommer att avsätta stora resurser för uppbyggnad och drift av bl.a. MAX IV. Det bästa sättet att få del av dessa resurser är att använda dem, eftersom nyttjandet är kostnadsfritt. Samtidigt får man tillgång till instrumentering som tillåter forskning i den absoluta fronten.

 Mötet kommer att hållas i Sal F i Undervisningshuset, Ultuna, den 18 juni mellan 9.00 och 16.00. Boka redan nu, för mer detaljer se kalendariet. Mötet kommer att sändas via video till de campus som så önskar.

 Det är viktigt att höja SLU:s kompetens inom de forskningsområden som stöds av den nya MAX IV-anläggningen. Förhoppningsvis kommer vi framöver att kunna avsätta gemensamma medel för att bredda användandet av teknikerna, och stödja och stimulera nya användare. Tanken är att dessa medel ska fördelas av den nytillsatta arbetsgrupp som skall hantera SLU:s interna infrastruktursatsningar. Gruppen som har sitt första sammanträde i dagarna är bemannad av Beatrix Alsanius, Kristina Dahlborn, Thomas Moritz och Ingmar Persson med mig som sammankallande och ordförande. Gruppen stöds administrativt av Jon Kennedy och Boel Åström.

 Torbjörn von Schantz

prorektor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *