Nya studier belyser vikten av ledarskap och vision

Två av de senaste studierna från gruppen har pekat på vikten av bra ledarskap och gemensamma visioner för framgångsrikt genomförande av nya vatten- och avloppssystem.

En teoribyggande fallstudie av samhällsbaserade vatten- och avloppssystem i Cochabamba, Bolivia, identifierade fyra förutsättningar för framgång: ledarskap, överenskommen vision, kollektiva åtgärder och ledning. Studien bygger upp ett förutsättningskrav och möjliggör faktorer som kan användas av beslutsfattare och utvecklingsutövare för att stärka samhällsledningen och stödja samhällsbaserade organisationer för att tillhandahålla vatten och sanitetstjänster.

Betydelsen av interna faktorer för samhällshanterade vatten- och avloppssystem i Cochabamba, Bolivia

En annan studie granskade beslutsprocesserna i Helsingborg och Stockholm för att förstå varför Helsingborg har lyckats genomföra ett innovativt källseparationsavloppssystem medan Stockholm inte har gjort det (ännu). I studien konstaterades att Helsingborg-fallet uppfyllde kritiska funktioner som gemensam vision, ledarskap, sektorsövergripande samarbete och en innovativ strategi både inom nyttan och stadsförvaltningen i Helsingborg. Medan i Stockholm fanns en brist på gemensam vision och ett sektorsövergripande samarbete och ledarskap. En jämförelse mellan den uppskjutna källseparationspolitiken i Stockholm med en framgångsrikt genomförd miljöpolitik på ett relaterat område fann ett centralt kriterium för att vara inriktade på inspirerade individer i positioner där de hade mandatet, samt förmågan att skapa en gemensam vision för förändring .

Investeringar i innovativ urban sanitet – Beslutsprocesser i Sverige

Contact: Jennifer McConville

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *