Om

Syftet med projektet ”fri fekal vätska hos häst- kopplat till utfodring och vård” är att undersöka omfattningen av fri fekal vätska hos hästar i Sverige och Norge. Vi vill undersöka om fri fekal vätska hos häst är kopplat till nutrition och vård och i sådana fall vilka kopplingar som finns. För att undersöka detta har vi då en huvudstudie i projektet som är en fall- och kontrollstudie. Detta innebär att vi har en grupp med hästar som har fri fekal vätska, FFV, (fallgrupp) och en grupp med hästar som inte har FFV (kontrollgrupp). Kemiska, nutritionella, biokemiska och mikrobiella (hygieniska) analyser på grovfoderprover, samt biokemiska och mikrobiella analyser på träcken kommer att genomföras. Resultaten från denna studie förväntas öka kunskapen kring kopplingen mellan foder och hästens mag-tarmkanal, mag-tarmkanalens mikrobiota och hur den förändras med tid och utfodring strategi.

 

Katrin Lindroth,  husdjursagronom sedan 2016. Jag arbetar med forskning vid institutionen för husdjurens utfodring och vård vid SLU. Som doktorand skriver jag en avhandling om fri fekal vätska hos häst och dess eventuella koppling till, och påverkan av, utfodring och vård. Jag spenderar gärna mina lediga dagar ute i stallet!

 

Kontakt: 018-671781, katrin.lindroth@slu.se