För en hållbar, levande och bättre värld

In English below

Det är mörkt ute nu, vi tänder ljus, följer gamla traditioner och skapar nya. För många av oss stundar en efterlängtad ledighet med tid att umgås och vila, och nu vänder det. Vi får ny energi när ljuset kommer tillbaka. För min del innebär denna tid på året att jag, liksom många andra, summerar det som har varit och blickar framåt.

Jag ser tillbaka på ett år då våra campus äntligen började vakna till liv igen. Vilken glädje att möta studenter i korridorerna och se fyllda rum där undervisning pågår. Så effektivt med snabb överhörning i korridor och fikarum. Så kul med konferenser där man ser hela människor, och att kunna ha en pampig promotion med fullt dansgolv framåt natten.

Året har även innehållit utmaningar och oro. Kriget i Ukraina, protesterna i Iran, elenergibrist, inflation och humanitära kriser i spåren av klimatförändringarna påverkar både vår omvärld och oss. Men med vår stabila grund och alla enskilda engagemang har vi visat att vi, i samarbete med andra, klarar tuffare tider och även kan bistå andra.

Jag har skrivit rektorsrapporter till styrelsen och märkt hur våra ämnen alltmer lyfts och diskuteras i media. SLU:s kunskap är mer relevant än någonsin och våra anställda och studenter bidrar i samhällsdebatten. Och det går bra för oss. Fler har valt att tillbringa sina studieår hos oss, och de är mycket efterfrågade ute i samhället efter examen. Vi har varit mycket framgångsrika vid ansökningarna om externa forskningsmedel och vi har både fullgjort och utvecklat våra uppdrag inom miljöanalys. Både vi i ledningen och andra har noterat alla extraordinära insatser vårt verksamhetsstöd levererat under året. Vi har sparat 100 000 kWh (sex procent) varje månad under hösten. Vi ska vara stolta. Jag är stolt!

Vi kan se framåt med tillförsikt och har mycket att se fram emot. All ny kunskap vi ska ta fram, ta till oss och förmedla. All verksamhet som kommer att rulla vidare och utvecklas. Av oss tillsammans, för en hållbar, levande och bättre värld.

Vi i universitetsledningen önskar er en riktigt god helg och vi ses nästa år!

Maria Knutson Wedel, rektor
——————————————

For a sustainable, thriving and better world

Outside it’s dark, indoors we light candles, follow old traditions and create new ones. For many of us, the season brings with it some long-awaited leave with time to rest and see friends and family. This is when the year turns, and the returning light brings with it new energy. For me, like so many others, this is when I summarise the year that’s been and look forward.

I’m looking back at a year when our campuses were finally starting to come to life again. What a joy to meet students in the corridors and see rooms filled with students listening to a teacher. Being able to overhear conversations in hallways and coffee rooms. Attending conferences where you see the whole person you’re talking to, not just their face on a screen, and being able to have a doctoral award ceremony with pomp and circumstance and a dance floor still full as we approach midnight.

But it’s also been a year of challenges and worries. The war in Ukraine, the protests in Iran, energy crisis, inflation and humanitarian crises in the tracks of climate change affect us all. But with our stable foundation, and the commitment of so many individuals, we’ve shown that by cooperating with others, we can handle tougher times and also assist others.

I’ve written reports to our board, and I’ve seen our subjects discussed and highlighted in media. Knowledge produced at SLU is more relevant than ever, and our staff and students engage in the public debate. And we’re doing well. More students have chosen to spend their university years at SLU, and our alumni are sought after in the labour market. Our applications for external research grants have been very successful, and we have fulfilled and expanded our environmental assessment mission. All of us in management, and others, have noted the extraordinary contributions from the university administration during the year. We’ve saved 100,000 kWh (6%) every month this autumn. We should be proud. I am proud!

We can look ahead with confidence, and there is much to look forward to. All the new knowledge we will produce, take in and share. All our work that will go forward and grow. Work done by us, together, for a sustainable, thriving and better world.

The university management wishes you all happy holidays, and see you again in 2023!

Maria Knutson Wedel, Vice-Chancellor

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *