Ett SLU – en forskarutbildning

I går fastställde Rektor nya universitetsgemensamma riktlinjer för forskarutbildningen vid SLU. Inte en dag för tidigt eftersom Högskoleförordningen, som är ändrad i och med Bolognaprocessen och Autonomireformen, ger universiteten nya förutsättningar och möjligheter att planera för utbildningen. Ansvar för kvalitet och genomförande ligger precis som förut på fakultetsnämnderna, men nu med gemensamma ”ribbor” för handledning, omfattning, planering, uppföljning och examinering.

Det har varit en lång process att ta fram riktlinjerna. Många har varit involverade i seminarier, work-shops, remisser och möten, men så har resultatet (= version 5) också blivit bra! Universitetets åtaganden blir tydligare, examensmålen finns med i planering och uppföljning och de olika momenten i utbildningen definieras bättre än tidigare. Det kommer att underlätta kommunikation om vad en forskarutbildning vid SLU innebär, vilket är viktigt både för doktorander och handledare och även för samarbeten med andra universitet nationellt och internationellt.

Riktlinjerna kommer att gälla för de som antas till forskarutbildning efter årsskiftet. På medarbetarwebben finns länk till beslut och riktlinjer: https://internt.slu.se/sv/utbildning-forskning-foma/utbildning-pa-forskarniva/ . Arbetet med genomförandet har bara börjat!

Lena Andersson-Eklund

av Prorektor Torbjörn von Schantz

SLU:s prorektor Torbjörn von Schantz. Före 1/1 2013 skrevs inläggen av prorektor Lena Andersson-Eklund.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *