Halländska linser i radio

Radio P4 besökte i somras Philip Hedengs gård utanför Halmstad där han testar att odla linser för första gången. New Legume Foods-forskarna Georg Carlsson och Nicolas Carton från SLU Alnarp följer Philips experiment.

Här kan du höra på inslaget: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=7284248 

Detta är ett exempel på det experimenterande med olika typer av baljväxtgrödor som de jordbrukare som ingår i New Legume Foods ägnar sig åt i samarbete med forskarna. Experimenten handlar om hur lantbrukarna lär sig om baljväxter och hur de bäst föra in baljväxterna i sina växtföljder. Jordbrukarna i projektet odlar åkerbönor, linser, gula ärtor och höstärtor, några av dem för första gången. Jordbrukare som ingår i odlargruppen stimulerar varandra att prova nya grödor och innovativa metoder och delar med sig av sina erfarenheter. När lantbrukarna testar en gröda utvärderar de hur olika odlingsmetoder och lokala förhållanden påverkar växterna och de optimerar inställningarna på maskinerna för sådd och skörd. Man testar också olika sorter, hur brett baljväxterna bör sås, olika jordbearbetningsintensitet, mekanisk ogräsrensning, och hur baljväxterna kan samoldas med andra grödor.

Under 2018 och 2019 har forskarteamet vid SLU Alnarp samlat in data i från gårdarna för att lära sig om förhållandena som krävs för att framgångsrikt odla baljväxter. Genom att samla lantbrukarnas syn på experimenten får vi också insikter om hur lantbrukare och forskare bäst kan samarbeta i design, genomförande och utvärdering av experimenten på gården.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *