Presentation: Strategier och beslutsfattande i lantbruket

Vill du höra mer om projektet? Kom då på ett seminarium som anordnas i samarbete mellan KSLA, SLU:s Kompetenscentrum företagsledning och Institutionen för ekonomi, SLU den 1 februari. Där kommer jag att presentera resultat från den första enkäten, hur man kan förklara jordbrukares användande av förebyggande åtgärder mot mastit genom en tillämpning av, Theory of Planned Behavior, en psykologisk teori on hur vårt beteende styrs av intentioner. Man kan beskriva att dessa intentionen är ett resultat av våra attityder, hur vi påverkas av subjektiva normer i vår omgivning och hur vi upplever oss ha kontroll över det egna beteendet.

Läs mer om seminariet här: http://www.ksla.se/aktivitet/strategier-och-beslutsfattande-i-lantbruket/

Och du, glöm inte att anmäla dig!

______________________________________________________________________________

Presentation of the project

Would you like to know more about the project? Then you should attend the comming seminar: http://www.ksla.se/aktivitet/strategier-och-beslutsfattande-i-lantbruket/

av Nina Lind

FD Nina Lind (psykologi), som har erfarenhet av experimentella och enkätstudier i psykologi och särskilt hälsopsykologi, t.ex. studera effekterna av sjukdom på psykisk hälsa.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *