ÄNTLIGEN!

Efter godkänd etikgranskning av enkäten är vi snart igång med insamling av data från Sveriges mjölkbönder.

Under April månad kommer omkring 1000 mjölkbönder att få ett informationsbrev skickat till sig med en länk till vår enkät.

Så vad är det vi vill undersöka? Jo, vi vill med hjälp av en enkät undersöka lantbrukarnas beslutsfattande, motiv och attityder till att arbeta med förebyggande åtgärder mot mastit.

Genom ett antal utformade enkätinstrument planerar vi att undersöka olika aspekter av att hur lantbrukarna upplever mastit som sjukdom, hur det påverkar den egna hälsan och hur man tar beslut i förebyggande syfte.

Vår tanke med den här hemsidan är att du som är intresserad kan följa vårt projekt, ta del av preliminära resultat, delta i diskussioner där just du kan hjälpa oss framåt i vår forskning.

Har du några frågor eller funderingar, hör av dig via melj nina.lind@slu.se

 

______________________________________________________________________________

Finally!

We just received ethical approval for our questionnaire which means that we will soon start the data collection on Swedish dairy farmers and their work on mastitis prevention.
During April around 1000 dairy farmers will receive an invitation letter to participate in our research project.

So what is it that we want to do? The idea is explore dairy farmers decision making, motives and attitudes when working with preventive measures towards mastitis. By using a set questionnaire instruments we are planning to study aspects of farmers perception om mastitis as a production illness, how that affects the farmers own health and how they make preventive decisions. Our main reason to have a project blog is to enable those interested in the project to take part of preliminary results, participate in discussions and help us forward in our research.

If you have any questions, please contact us via email nina.lind@slu.se

 

av Nina Lind

FD Nina Lind (psykologi), som har erfarenhet av experimentella och enkätstudier i psykologi och särskilt hälsopsykologi, t.ex. studera effekterna av sjukdom på psykisk hälsa.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *